SMHI-prognos rätt den här gången….

Efter en veckas strålande sol och värme börjar nu regnskurar dyka upp på de skånska väderkartor som SMHI:s datorer spottar ut och som publiceras i tidningarna. Men det innebär inte nödvändigtvis att det blir allmänt regn om några dagar, bara att lokala regn eventuellt dyker upp.

SMHI:s prognoser ska tolkas försiktigt. Enligt det statliga verkets årsredovisning för 2013 är träffsäkerheten 84 procent för prognoserna för nästa dag. Och den sjunker successivt ned till 72 procent dygn 5 och blir naturligtvis ännu lägre därefter.

SMHI:s meteorolog Mats Andersson i Malmö, som också arbetar halvtid på Sveriges Television, är dock påtagligt nöjd med hur rätt SMHI prickade in den pågående värmeböljan redan 16 juli. Då lovade han (nästan) att temperaturen skulle nå omkring 30 grader.

Mats Andersson hävdar att de långa prognoserna på upp till tio dagar stämmer mycket bra om man bara tittar på de stora dragen: går vi mot varmare eller kallare väder, blir det lågtryck (ofta med regn) eller högtryck (ofta med sol).

Igår torsdag visade SMHI:s prognos långsamt lägre temperaturer och något ostadigare väder. Men de regnskurar som nu finns på väderkartor för helgen innebär inte att med någon säkerhet dyker upp, bara att de kan visa sig lokalt.

Mats Andersson har arbetat på SMHI sedan 1973 och upplevt hur prognosarbetet tagit stora steg framåt, särskilt med de stordatorer SMHI skaffat under senare år. Prognoserna jämförs med femtiotalet andra förslag från det europeiska vädercentrat i brittiska Reading, meteorologerna på SMHI justerar upp eller ned och hitta en slags medelväg.

Förra året ökade SMHI träffsäkerheten med en procentenhet både för ett dygn och fem dygn, de har bara ytterligare en procentenhet upp till målsättningen. Mats Andersson tror att framtida förbättringar kommer att gå mer långsamt eftersom vädret är oerhört komplext och det finns gränser för hur mycket som kan förutsägas. Idag hinner inte ens stordatorerna med att räkna på alla data om vädret som skulle kunna matas in.

Ett talesätt i branschen är att fel inmatning i datorerna av en fjärils vingslag i Latinamerika kan leda till att datorn spottar ut att det kan bli storm i Skandinavien. Men hur kunde han då själv hålla föredrag i juni förra året i Ystad, där han bor sommartid, om ”så blir vädret i sommar” ?

Mats Andersson svarar att han då höll sig till vad europeiska institutet fortlöpande sänder ut tre månader i förväg om varmare eller kallare, lågtryck eller högtryck. Men SMHI visar endast prognoser högst tio dagar framöver och då ska man inte fästa så stort avseende vid detaljer från och med dygn 6.

Detta diskuterar han gärna med abonnenterna inom jordbruk, handeln, nöjesfält och andra som har starkt intresse av och betalar SMHI för att veta hur vädret möjligen kan bli specifikt på lite längre sikt.

Andersson möter ofta påståendet att danska DMI har bättre prognoser än SMHI för Skåne. Men det stämmer inte, hävdar han, folk kan få för sig det eftersom Danmark är mer homogent ur vädersynpunkt, betydligt mindre till ytan än Sverige. Han är dessutom övertygad om att väderprognoser står på fastare mark än ekonomiska förutsägelser.

(Publicerad idag i Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda)

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>