Ser människan i processerna

Anders Dahlqvist

Anders Dahlqvist är ny processdirektör vid Veritas Pensionsförsäkring. Han har tidigare ansvarat för att utveckla affärssystemen för riskhantering vid Kommunfinans, och varit vd för Bonum Bank som är POP Bankernas centralkreditinstitut.

Hur ser arbetsbilden ut för en processdirektör i ett pensionsbolag?

Jag jobbar mycket med IT, och upplever främst att jag fungerar som en översättare mellan affärsenheterna och IT. Då man jobbar med processer är det inte frågan om teknik utan om människor som jobbar med teknikens hjälp. IT ska inte göra underverk, det viktiga är hur människor kan utveckla processerna enligt vad som passar bäst för arbetsuppgifterna. Om en arbetstagare upplever att en ineffektiv arbetsrutin tar mycket tid och gör en trött kan det vara bra att sitta ner och fundera på processerna. Jag upplever mig som en facilitator då jag är helt ny i branschen och kan gå in och fråga om man kan göra saker på ett annat sätt. Alla idéer kan inte appliceras på en ny bransch, det viktigaste är att få människor att fundera på om det finns något de själva kan göra annorlunda.

Du har byggt upp ett centralkreditinstitut från grunden, vad var det viktigaste du lärde dig under den processen?

Att jobba med människor. Vi började från noll och kunde rekrytera de bästa medarbetarna till en ny organisation. Det är sällan man har en sådan möjlighet, förutom då man grundar något nytt. Det var ett jättestort projekt, men ett av de bästa projekten jag jobbat med. Samtidigt jobbade vi med att bygga in riskhanteringen i folks medvetande. Där lärde jag mig att vara mån om att beakta riskerna i allt man gör inom finansbranschen, eftersom riskerna är betydande.

Hur ser du på Veritas möjligheter att som en liten aktör navigera i systemen som i grunden är gemensamma med de stora pensionsbolagen?

Vi har draghjälp av de stora aktörerna och det underlättar vårt arbete. Men då man pratar om lagbundna projekt har vi små resurser, och är tvungna att lägga alla våra resurser i dessa projekt. Eftersom det är fråga om lagstadgad verksamhet så måste alla göra samma sak och jag ser stora fördelar med att jobba tillsammans och utveckla systemet tillsammans. Jag tror att man skulle kunna gå in för mera synergieffekter, i stället för att alla räknar ut samma saker men i skilda system. I stället skulle pensionsbolagen kunna differentiera sig på sådana områden där det är möjligt, och där de vill bygga in sin egen personliga service.

Enligt Pensionsbarometern 2019 litar de yngre generationerna mindre på pensionssystemet än äldre generationer. Vad tror du att är orsaken till detta?

Det beror kanske på att man inte känner till hur systemet fungerar. Av den privata och offentliga sektorns pensionsmedel, som flödar in under året, går nästan 90 procent direkt till betalningar och resten till fonderingar, medel sparas alltså för kommande pensionsbehov.

Särskilt yngre människor som nyss kommit ut i arbetslivet tänker kanske inte så mycket på pensionen. Här skulle det vara bra att kunna konkretisera med ett system där man med hjälp av artificiell intelligens kan estimera vilken möjlighet man har att få pension i framtiden och hur till exempel snuttjobb inverkar på pensionen. För yngre företagare är det också viktigt att lyfta fram vikten av att man betalar en tillräcklig företagarpensionsförsäkring. Många underskattar skyddet i dagens läge, och tänker inte på att det även skyddar ens familj ifall företagaren avlider. Ifall företagaren blir sjuk garanterar försäkringen sjukdagpenningen, vilket betyder att du har en inkomst även om du är sjuk.

Finansinspektionen har sagt ifrån att privata pensionsbolag inte får använda pensionsmedel för att locka till sig nya företagskunder genom att erbjuda tjänster gällande förebyggande verksamhet och prickat särskilt Ilmarinen och Varma. Vilka följder kommer det att ha för Veritas verksamhet? 

Det är väldigt viktigt att det skapas tydliga spelregler som gynnar alla. Att ha en gråzon där aktörerna kan göra vad som helst och få reprimander då och då är inte bra. Vi hoppas förstås att det blir en lösning som gynnar det finska arbetslivet. Vi ser att det finns ett växande behov av att arbeta med välmående i arbetet och pensionsbolagen har en naturlig kontaktyta till alla finländska arbetsplatser samt den rätta kompetensen för detta. Vi hoppas att reglerna möjliggör att också en mindre aktör kan ha en sådan verksamhet som gynnar vår målgrupp, det vill säga företagare och mindre bolag. De har vanligen inga HR-avdelningar och vi har märkt att de är i behov av sparrande då det gäller hur man upprätthåller arbetsförmågan och välmåendet.

Vilka är dina egna bästa tips för människor som vill bibehålla arbetsförmågan fram till pensionen?

Jag rör mig mycket i naturen, på skidor och cykel. Jag tror att det viktigaste för att hålla uppe arbetsförmågan är att vara i kondis och inte jobba för mycket. Speciellt om du jobbar som förman måste du kunna identifiera när arbetsbördan är för stor och reagera på det i tid, så att det sätts in förebyggande åtgärder för att minska på bördan. Det är onödigt att bränna slut sig, men om det ändå händer ska man ta sig tid för att återhämta sig och jobba målmedvetet för att komma tillbaka till arbetslivet. Det gäller att se till att man själv orkar, så att man kan njuta av pensionen sedan när den kommer.

Text: Heidi Furu