Ryssland lockar – och avskräcker

Ryssland är fortfarande den mest lockande marknaden för finländska företag med internationaliseringsplaner. Samtidigt är Ryssland det land som upplevs som mest problematiskt när det gäller hinder för handel och investeringar, visar en enkät om internationalisering och handelshinder som Utrikesministeriet låtit göra bland finländska företag.

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb är nöjd med den aktiva responsen från företagen.

”En växande grupp små och medelstora företag vill bli internationella. Det är en mycket välkommen signal och jag uppmanar företagen att utnyttja exportfrämjande resor och andra internationaliseringstjänster. Resorna görs till sådana marknader som intresserar företagen och där man på grund av till exempel handelshinder behöver extra draghjälp av mig eller andra ministrar”, säger Stubb i ett pressmeddelande.

Enkäten om internationalisering och handelshinder som gjordes inom ramen för nätverket Team Finland samlade in svar från 600 finländska företag. Företagen framförde önskemål om exportfrämjande resor till 650 olika mål och rapporterade om cirka 1 200 hinder för handel och investeringar. Av hindren förekom en betydande andel (30 procent) i Ryssland. Trots problemen upplevs ändå Ryssland som en intressant marknad, landet var etta på önskelistan över mål för de exportfrämjande resorna.

”Det är helt klart att Rysslands nyligen genomförda WTO-medlemskap och möjligheterna på den ryska marknaden gör landet till en lockande marknad för en allt större skara finländska företag”, säger Stubb.

Förutom Ryssland finns det bland finländska företag också intresse bland annat för Kinas, USA:s och Indiens marknader.

>> Läs mer här!