En livsstil att ta till sig…..

Anders Björnsson har läst ”Grenzland Europa” av Karl Schlögel, kännare av rysk och östeuropeisk kulturhistoria, och skriver på DN Kultur 21 juli:

Mycket av den livsstil som det långsamma tågresandet cementerade lever kvar: tiden som lunk, utan synbar stress, utan några effektivitetsvinster i sikte.

och

I Schlögel möter vi en forskare som inte en sekund förlorar sin nyfikenhet ens på det som är honom välbekant.

(nu förstår jag bättre mitt eget intresse för finans- och industrihistoria).

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>