Rysk sökmotortjänst ger 50 jobb i Finland

Det ryska sökmotorföretaget Yandex etablerar sig i Finland.

Yandex, som är världens fjärde största sökmotortjänst, ska bygga en serverhall i Mäntsälä. Där kommer företaget att sysselsätta minst 50 personer.

Yandex har cirka 4.000 anställda och 51 miljoner användare varje månad. Omsättningen ifjol var 947 miljoner dollar.

Det är Invest in Finland som varit den pådrivande finländska parten i företagsetableringen. Kontakten med Yandex inleddes redan 2010. Det var också Invest in Finland som 2009 lyckades få Google att etablera sig i Fredrikshamn.

Invest in Finland har de senaste åren aktivt marknadsfört Finland som en lämplig placeringsort för serverhallar. Det tänker man göra också i fortsättningen.

“I takt med att molntjänster blir allt vanligare ökar behovet av serverkapacitet med 10 procent per år. När företagen ska ta ställning till potentiella etableringsorter står sig Finland väl i konkurrensen”, säger Invest in Finlands utvecklingsdirektör Timo Antikainen i ett pressmeddelande.