Rekordår för finskt vindkraftsbyggande

vindkraft Foto Patrik Harald
Vindkraftskapaciteten i Finland växte i fjol med 45 procent. Under året tillkom 89 MW i ny kapacitet, uppger vindkraftsföreningen i ett pressmeddelande.

I slutet på 2012 fanns i landet 163 vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet på 288 MW. Ett år tidigare var antalet vindkraftverk 131 och den totala kapaciteten 199 MW.

“Det har varit glädjande att följa med hur byggandet av vindkraftverk tagit fart i Finland. Också innevarande år ser lovande ut. Vi tror att det under året kommer att byggas cirka 200 MW ny vindkraftskapacitet, säger vindkraftsföreningens verksamhetsledare Anni Mikkonen.

Enligt föreningen förbättrades verksamhetsförutsättningarna under fjolåret bland annat tack vare att flera myndigheter underlättade tillståndsförfarandena för nya vindkraftsprojekt.