”Reinfeldt tål inte avvikande åsikter”

Anne-Marie Pålsson, idégivare till RUT-avdragen 1993, docent i nationalekonomi i Lund, riksdagsledamot (M) 2002-10, gick till hård attack mot partiledaren Fredrik Reinfeldt när hon besökte Lundaakademikerna igår kväll. Han tål inte kritik eller avvikande meningar, kräver total lojalitet och uppslutning kring partilinjen.

Anne-Marie berättade att hon blev chockad när hon anlände till Riksdagen 2002, hon var van från universitetet med öppna debatter. Men nu hamnade hon i en riksdagsgrupp där lojaliteten med partiledningen gick före allt annat. Gruppledarens främsta uppgift var att kväva försök till egna uppfattningar.

Beskrivningen illustrerades med hennes egna bilder inifrån Riksdagen, där hela inredningen utstrålade makt. Även utskottsarbetet var organiserat så att talespersoner och företrädare fick yttra sig utåt, fotfolket ligga lågt.

En festlig interiör från riksdagsgruppens tisdagsmöten: Olika trevliga och inkomstbringande sidouppdrag regnar över regeringspartierna. Men de ges till de som är mest lojala. Gruppledaren läser upp vilka som fått nya uppdrag inför hela riksdagsgruppen, Ibland möts de med skratt, ibland med ett sus i lokalen.

Jag frågade Anne-Marie om hon verkligen hade något att klaga över, hon gick ju emot det egna partiet 2003 i den allra viktigaste frågan första valperioden när hon sade nej till EMU och euron, ändå fick hon fortsätta en period till.

-Men jag fick inte kampanja, blev svaret.

Anne-Marie lämnade både Riksdagen och partiet, 2011 gav hon ut boken ”Knapptryckarkompaniet” på Atlantis förlag.
Fler så öppenhjärtiga beskrivningar väntar vi på, tyvärr får vi dem i efterhand.

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>