Rädsla för ännu mindre deltagande i EU-val

Finlandsinstitutet i Stockholm igår kväll, debatt om ”demokrati och delaktighet i EU-valet i maj. Riksdagens talmän Per Westerberg (M) och Eero Heinäluoma (S) var bekymrade över det låga valdeltagandet, senast 46 procent i Sverige (dock en liten uppgång förra gången) och Finland 43 procent.

Jag frågade om följande var tänkbart om valdeltagandet sjunker ytterligare runt om i Europa:

Återgång till ett tidigare system att respektive land utser ledamöter samtidigt med val till det egna parlamentet. Då förnyas EU-ledamöterna successivt precis som vi tillämpade till Riksdagens första kammare fram till enkammarvalet 1970.

Och alternativet: att Riksdagen utser EU-ledamöterna, den tillsätter ju både Regeringen och Riksbanksfullmäktige idag.

Per Westerberg verkade i sitt svar inte direkt motståndare till idén, knappast heller Finlands talman.

En ungdomspolitiker förordade ännu mer direktval än idag. Det tror jag leder till mindre demokrati. Möjligen kan det komma i en framtid val när i stort sett alla är uppkopplade och kan rösta vida nätet.

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>