Problemet som kallas utmaning

Illustration till problemet som numera förskönat kallas utmaning.

Sverige världens första fossilfria (netto) land år 2045. Sverige EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Två löften om ambitioner från Stefan Löfvens regering. Det första återstår att se om några decennier. Det sistnämnda finns fortfarande chansen att nå om två år och knappt nio månader.

Men det ser mörkt ut. Sedan löftet sjösattes för tre år sedan har Sverige fallit från 12:e till 17:e plats i andelen arbetslösa, omsprunget av Polen, Slovenien, Bulgarien och Irland.

Tjeckien har mer än halverat sin andel, Nederländerna i stort sett, enligt sammanställningen i DI i veckan som gick.

Det finns några olika förklaringar, men en framstår som avgörande. I februari var arbetslösheten för svenskfödda 3,9 procent, för utrikesfödda 15,1 procent.

Långtidsarbetslösheten, andelen som varit arbetslösa 26 veckor, ett drygt halvår, var för svenskfödda 21,5 procent, utrikesfödda  43,8 procent.

Visst är det bra med höga ambitioner men det brister uppenbarligen i verkstaden. I politikens talarstolar 1 maj får vi återigen höra om svensk solidaritet, men det blir allt svårare att peka finger till andra länder.