Konstsamfundet vill bygga vindkraftspark på Kimitoön

Konstsamfundet har inlett en preliminär undersökning för att utreda möjligheten att bygga en vindkraftspark på egen mark i Olofsgård på Kimitoön.

I Konstsamfundets plan ingår en vindkraftspark med cirka 20 vindturbiner. Enligt föreningen stöds en placering på Olofsgård av goda vindförhållanden, nuvarande markanvändning, stora obebyggda områden samt ett färdigt elöverföringsnät.

“Investeringen genomförs på den hållbara utvecklingens villkor och kommer att skapa ekologiskt och socialt hållbara lösningar inom näringen. Vindkraft är ren, förnybar energi, vars främjande är förenligt med Finlands energipolitiska mål. Vindkraftparken skapar sysselsättning både som byggprojekt och på längre sikt, och det stöder lokalt företagande och kommunens livskraft, säger Ronny Viljanen, placeringsdirektör vid Konstsamfundet, i ett pressmeddelande.

Vindkraftverken som planerats för området har en effekt på 2–3 megawatt och höjden inklusive blad är högst 200 meter. Kraftverken i den planerade vindkraftparken producerar ungefär 150-170 GWh el om året. Det motsvarar det årliga elbehovet i cirka 50 000 höghuslägenheter.

För närvarande utför man kartläggande vindmätningar på området. Därefter inleds en process för bedömning av miljökonsekvenser, där man utreder projektets inverkan på naturen och den bebyggda miljön. En planläggningsprocess startas i samband med miljökonsekvensbedömningen.