Prickskytte med global målmedvetenhet

Forum_10_parm
Hur träffar man mitt i prick i den skarpa globala tävlan? Fråga Catharina Stackelberg.

Länge klarade sig Finland tack vare kvalitativa produkter och effektiva processer. I en globaliserad, digital värld räcker det inte till. Konsumentens makt växer. En bra produkt eller tjänst säljer sig inte automatiskt.

”I Finland talas mycket om konkurrenskraft. Det räcker inte att erbjuda låg kostnad och vara defensiv, man måste hitta konkurrensfördelar, vara offensiv.” Det säger

Catharina Stackelberg, grundare av och koncernchef för Marketing Clinic. Hon hjälper Nordens största företag att bygga mervärde genom att förstå sig på kunderna.

”Konkurrensen är global, i alla branscher. Man klarar sig inte med hemgjorda metoder, man måste ha åtminstone lika bra marknadsföring som de resursstarka globala bolagen. Det behövs mer än bra produkter: djupare kännedom om kunderna och deras behov.”

Läs hela texten i pappersversionen av tidningen som utkommer den 30 oktober!

Torsten Fagerholm text
Karl Vilhjálmsson, foto