Finlands biskopar backar upp naturvetenskaplig forskning

Det ena utesluter inte det andra. Det finns ingen motsättning mellan kristen tro och vetenskap är budskapet från biskoparna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Bild: Adobe stock

Vi kan inte räkna med konkret hjälp från högre makt – vetenskapen är den gåva som ska ta mänskligheten ur den svåra situation som vi själva försatt oss i. Så resonerar Finlands tio biskopar.

Kollisionerna mellan vetenskapssamhället och olika kristna grupper har under 2000-talet varit många och hårda. I USA har konservativa kristna politiker satsat mycket krut på att försöka påverka biologiundervisningen i skolorna så att evolutionsteorin skulle ersättas med den pseudovetenskapliga kreationistiska intelligent design-teorin. Samma politiska riktning hör också till det mest klimatskeptiska lägret. Även i Finland har politiker på konservativa flanken, däribland KD:s partiledare och EU-parlamentariker Sari Essayah, dissat evolutionsteorin.

Nu tar biskoparna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka ställning för vetenskapen. I publikationen Tieteen lahja – piispojen puheenvuoro tieteiden arvosta ja tehtävästä Jumalan luomakunnassa redogör de på ett femtiotal sidor för sin gemensamma syn på vetenskap.

”Vi försvarar den vetenskapliga forskningens självständighet och frihet. Vetenskap har visat sig vara den överlägsna metoden för att uppnå kunskap om den värld som vi kan uppfatta med våra sinnen och den ska inte lyda under ideologisk, politisk eller religiös kontroll”, skriver de.

Enligt Bo-Göran Åstrand, biskop för Borgå stift och en av undertecknarna, fanns det flera orsaker till att biskoparna valde att publicera det här tydliga ställningstagandet just nu.

”Under de senaste åren har flera åsiktsbarometrar, publicerade bland annat av Yle och Helsingin Sanomat, visat att ungefär 60 procent av allmänheten tycker att kristen tro och vetenskap inte kan förenas. Det är en alarmerande hög siffra och vi ville bemöta den uppfattningen och klargöra vår ståndpunkt att det inte finns någon motsättning mellan de två”, säger Åstrand.

Darwin delade lägret. Han har också egna erfarenheter av att många anser det svårt att kombinera kristen tro med vetenskap.

”Jag har jobbat med konfirmander i många år och inte minst i tonåren är det naturligt att man funderar på hur alla naturvetenskapliga upptäckter kan förenas med existentiella frågor. Vårt svar är att de är två olika perspektiv på tillvaron som inte bör blandas ihop.”

Enligt biskoparna är motsättningen mellan tro och vetenskap en relativt modern uppfattning. Ännu på 1600-talet var kyrkan och universiteten till stor del under samma tak, men i och med Upplysningen på 1700-talet uppstod en motsättning. Den förstärktes på 1800-talet när Charles Darwin presenterade evolutionsteorin, som enligt en del religiösa grupper stred mot Bibelns skapelseberättelse.

”Vetenskapen har svarat på frågor och förklarat skeenden som kristendomen inte hade kunnat förklara. I publikationen framhåller vi självkritik och en tydlig respekt för vetenskap, men vi värjer också oss mot det naturalistiska synsättet att allt kan vägas och mätas. Vetenskapen möter också sina begränsningar. Varifrån kommer vi, varför är vi här, vilket ansvar har vi, hur ska vi bemöta lidande och hantera att varje människas liv är begränsat?”, räknar Åstrand upp som exempel.

Lyssna på vetenskapen. I publikationen tar biskoparna också ställning för evolutionsteorin. Intelligent design-teorin är enligt Åstrand ett exempel på hur det går när tro och vetenskap blandas ihop.

”I intelligent design utgår man ifrån att faktorn gud måste ha varit med på detaljnivå och påverkat evolutionen, men då begränsar man både vetenskapens landvinningar och Gud.”

En annan orsak till att biskoparna valde att ta tydlig ställning för vetenskapen var debatten om klimatförändringen.

”Vi befinner oss i ett läge där klimatförändringen ökar i omfattning och hela jordens framtid står på spel. Vi har inte råd att låta bli att lyssna på forskarna. Vi vill påminna församlingsmedlemmarna om att vetenskapen behövs för att hjälpa oss alla ur den här situationen”, säger Bo-Göran Åstrand.

Johan Svenlin text