Petra Lundström på Fortum årets teknologidirektör

webbPetraLundstrom_parad_fotoKalli
Teknikakademien i Finland TAF har utsett Petra Lundström till årets teknologidirektör 2012.

Petra Lundström har gjort en lång karriär inom energisektorn och arbetar nu som teknologidirektör på Fortum. Hon ansvarar för tillfället för utvecklingen av affärsverksamheten inom solenergi på Fortum. Under sina 20 år på Fortum har hon arbetat med bland annat säkerhetsfrågor inom kärnkraft och deltagit i olika internationella samarbetsprojekt.

”Under de senaste åren har de olika energiteknikernas möjligheter getts en större roll i Fortums strategiarbete, och både skötseln och värderingen av FoU-portföljen har blivit mer systematisk. Dessutom har bolaget aktivt deltagit i en bredare diskussion om energisystemets framtidsutsikter. Jag upplever att priset som årets teknologidirektör samtidigt är en utmärkelse till alla de omkring tvåhundra personer som aktivt deltar i Fortums FoU-arbete”, säger Lundström.

Som ordförande för juryn som utsåg årets teknologidirektör verkade Yrjö Neuvo, som bland annat arbetat som professor och teknologidirektör på Nokia. Han motiverar valet med att Petra Lundström bland annat har en stark kompetens inom såväl teknologi, affärsverksamhet och ledarskap. Juryn beskriver Lundström som en innovativ och inspirerande teknologidirektör med visioner.

Yrjö Neuvo konstaterar att de finländska teknologidirektörerna klarar sig bra i den internationella konkurrensen.

”Under de senaste tio åren har teknologidirektörens roll blivit allt mer strategisk och internationell. I en global ekonomi måste ämneskompetensen hålla måttet, likaså språkkunskaperna. Efterhand som Asiens betydelse växer blir också kännedom om kulturella skillnader och deras betydelse allt viktigare. Och inom bygget av nya affärsmodeller måste man i sin tur behärska IPR-frågorna och kunna jobba med olika typers partnerskapsmodeller”, säger han.

En intervju med Petra Lundström i Forum från september 2010 kan läsas på: http://www.forum-fet.fi/main.php?pId=288&liveVersion=2010-09

Patrik Lindfors