Fartfyllda idéer

Forum 4 18 pärm

Kim-Niklas Antin återuppfinner cykeln (dock inte hjulet). Han har designat och 3D-tillverkat 15 egna cyklar, och framställer prototyper för både startups och industrijättar.

”Den första cykeln jag själv designade och byggde var ful, men den fungerade”, inleder Kim-Niklas Antin, doktorand vid Aalto och en central drivkraft bakom föreningen Ideas­2cycles, en plattform som framställer prototyper åt startups och entreprenörer genom 3D-utskriftsteknik.

Antin är den enda person vid namn Kim-Niklas i hela Finland enligt befolkningsregistret. Han är också sannolikt den enda som cyklar – året runt dessutom – på ett fordon han själv både har designat och tillverkat med 3D-teknik.

”Ända sedan jag lärde mig cykla vid tre års ålder har jag tagit mig fram överallt på två hjul. Jag har ägt busskort en gång i mitt liv, en vinter då det var riktigt kallt. Men sen märkte jag att cykla nog är bättre, även då. Körkort fick jag som 20-åring, min första bil köpte jag först vid 28.”

Teknikgnistan tändes typiskt nog då Antin byggde med legoklossar som barn. Studie­valet var naturligt också med tanke på att pappa och storebror har pluggat vid Tekniska högskolan.

”I gymnasiet valde jag lång matematik och fysik vid IB-linjen, jag läste nästan inte alls humaniora eller språk.”

Antin medger att han inte är särskilt förtjust i ekonomi.

”Ekonomin saknar entydiga, universella lagar. Människor är subjektiva och irrationella. Men inom naturvetenskap behöver man inte gissa vad resultatet blir om man gör ’X’. Allt går att förutspå ifall man förstår de underliggande orsakerna.”

Kim-Niklas Antin

Superkraft. Det var slumpen som förde in Antin på materialteknik.

”Jag tänkte välja produktionsteknik, som öppnar för en bred karriär inom industrin. Men då jag gick en kurs i stållegeringar fick jag ett erbjudande om assistentskap på labbet.”

På arbetsintervjun låtsades Antin inför professorn vara intresserad, främst var han ändå ute efter arbetserfarenhet. Men då han sen började polera metallbitar, testa deras mekaniska egenskaper vid värmebehandling och forska i strukturerna med mikroskop så öppnades en ny värld.

”Wow, det här känns som en superkraft, att förändra atomstrukturer och fysiska egenskaper hos material. Att kunna se in både i framtiden och i det förflutna genom att veta hur materia beter sig. Nästan som en alkemist!”

Efter diplomarbetet inledde Antin en karriär inom en förmodat dynamisk industri­värld, utanför laboratoriet. Men efter ett halvår saknade han igen universitetet.

”Jag vill lära mig nytt hela tiden.”

I år doktorerar han inom materialteknik och kolfiber, under arbetsrubriken ’förstörningsfri inspektion’, som går ut på att testa material utan att ta isär dem, via röntgen, ultraljud och dylikt.

Antin har designat 15 olika cyklar. Han har inte behållit alla, men många ligger fortfarande i knutarna. Hans grundprincip inom design är transparens, och många av Antins ritningar går att ladda ner från webben. Vem som helst kan beställa delarna och bygga sin egen cykel.

”Som liten entreprenör är det inte ända­målsenligt att patentera, det är bättre att publicera materialet i eget namn.”

Protoyp. Världens första kolfibercykel i miniformat, 6,9 kg, framställde Kim-Niklas Antin med tanke på pendlare som använder Västmetron.

Antin dokumenterar hela processen och beskriver öppet hur den går till: design, optimering, uträkningar, simulering, tillverkning, postprocessering, montering, testning …

”Jag publicerar också videor där jag cyklar på mina prototyper. De är så pass extrema att folk annars tvivlar på att cyklarna håller och fungerar på riktigt!”

Torsten Fagerholmtext

Karl Vilhjálmssonfoto

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!