Pernilla Ström: ”Ej lurad av Mats Qviberg”

Intervjuade idag styrelseproffset Pernilla Ström på Ekonomiforum i Malmö om vad hon som styrelseledamot egentligen visste om dolda förluster i HQ. Pernilla har erfarenhet från många styrelser, Bonnier, Sweco, Uniflex, Academedia, Wedins skor, SalusAnsvar, KappAhl, Q-Med, Swedish Meats, HQ plus dess fondbolag.

I åtta av dem satt hon mellan ett och fem år, vilket säger något om hur besvärlig hon varit, vilket hon också ser som sin uppgift. Hon gav fyra exempel på överraskande händelser hon råkat ut för och lät de uppemot 200 åhörarna först engagerat diskutera hur de skulle ha reagerat.

Fjärde exemplet gällde HQ, när plötsligt ett hål i balansräkningen på över 1,2 miljard kronor upptäcktes.
Pernilla försäkrade att hon inte fick kunskap om några underliggande (dolda) förluster förrän de blev offentliga 2010, trots att hon suttit i styrelsen i fyra års tid. Största överraskningen blev när jag frågade:

-Känner du dig lurad av Mats Qviberg ?
-Nej !
-Av någon annan ?
-Bara av Fredrik Crafoord (chef för tradingen i derivat som byggt upp underskotten).

Pernilla Ström har alltsedan kraschen för snart fem år sedan kämpat hårt för att bli rentvådd, särskilt sedan Finansinspektionen vägrat henne att sitta styrelsen för Öhman Fonder, företag med finansiell inriktning,

Hon har i överklaganden och skrivelser kallat inspektions generaldirektör Martin Andersson för ryggradslös, hans medarbetare för inkomtenta. Dessutom krävt att fyra av de fem domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen ska kopplas bort för att de är jäviga.

-Är du inte rädd för att framstå som rättshaverist ?
– Så fort man protesterar mot överheten betraktas man som rättshaverist.