Ove Strandberg

Ove Strandberg

Utbildning: DI 1992
Gamla jobbet: Nokia, forskare
Nya jobbet: Kobbnet (Fiberkabelandelslag), arbetande styrelseordförande
Ort: Kyrkslätt, Finland
Nya arbetsuppgifter: Driva en liten firma, allt från finansering till praktiska installeringar. Byggskedet är snart klart och jag blir ledig för nya utmaningar. Jag gillar jobbet i mindre skala och utmaningen med varierande uppgifter.
Fritid: Jag är en friluftsmänska med skärgård och sport som intresse.