Orthex vuxit sig stort på små plastföremål

Det är inte bara mötena det gäller, minst lika viktigt är korridorsnacket, säger Orthex vd Alexander Rosenlew om företagets lyckade köp av två svenska bolag.

Plastföretaget Orthex har robotiserat produktionen, minskat sjukledigheterna och på några år vuxit kraftigt.

Det tidigare familjeföretaget Orthex köptes 2009 av det finländska investeringsbolaget Intera Partners och har sedan dess köpt upp svenska Sveico och Hammarplast som har utvidgat produkturvalet mot köksredskap och hushållsprodukter.

Resultatet av företagsförvärven ser man i dag; Orthex omsättning har sedan 2009 stigit från cirka 11 miljoner euro till drygt 60 miljoner.

”Med köpet av Sveico fördubblades omsättningen, med Hammarplast fördubblades den nya helhetens omsättning och resten av ökningen är resultatet av organisk tillväxt”, säger Orthex vd Alexander Rosenlew i koncernens huvudkontor i Esbo.

Han betonar att det finns en affärsmässig grund i att vara stor i branschen.

”Orthex hade nog haft svårt att hänga med i utvecklingen gällande exempelvis verktygsinvesteringar och utvecklande av färdiga butikskoncept, vilket i allt högre grad krävs av dagligvaruhandeln. Den som kommer med färdigtuggade lösningar har helt enkelt ett bättre förhandlingsläge än den som kommer till förhandlingsbordet med en produkt.”

Tunga kostnader som nu är lättare att klara av inkluderar kraven på laboratorietestningar samt Reach-kraven på kemikalier.

”Nu är vi så stora att vi kan ha vår egen expertis i bolaget.”

Det är ingen självklarhet att koncernens företag arbetar så här tätt ihop – detta är enligt Rosenlew ett av de stora strategiska besluten som man fattat.

”Vi valde att slå ihop allting och njuta av synergierna, fast det heter att vartannat företagsköp stupar på kulturskillnaderna.”

Nu har koncernen gemensamt backoffice, en enda marknadsföringsavdelning, ett gemensamt affärssystem och en exportavdelning som är koncentrerad till Danmark?

”Därifrån är det nära till Europa och danskarna är bra handelsmän och vana vid internationella affärer. Det är också lättare att rekrytera internationell personal till Danmark,” säger Rosenlew.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Bo Ingves text och bild