Örjan Berner: Härskarna i Kreml (recension)

Från Gorbatjov till Putin. (Bonniers. 2014)

Örjan Berner omslag

Under de dramatiska dagarna hösten 1990 när Sovjetunionen börjat rasa ihop varnade blev president Michail Gorbatjov alltmer tvehågsen inför att byta system när liberala ekonomer i hans omgivning pressade på. Han förordade kooperativa lösningar, privat ägande skulle bara spela en liten roll.

Boris Jeltsin som var igång med att lösgöra Ryssland från unionen kritiserade Gorbatjovs sökande efter kompromisser mellan kommunism och kapitalism: ”Detta är som att korsa en igelkott med en orm.”

Detta är en av många repliker som Örjan Berner, Sveriges ambassadör i Moskva åren 1989-94, fångade upp under sina många nära kontakter med makthavarna. Men Berner har för att vara rapporterande ambassadör också en utpräglad känsla för vad som rör sig i folkdjupet med träffande beskrivningar.

Läsaren får insikter i och lever med i vardagslivet, exempelvis hamstringens mysterier, hur leveranserna av livsmedel till huvudstaden fortsätter på oförändrad nivå under det allmänna kaoset men endast en liten del når ut i butikerna.

Den dramatiska skildringen av hur Jeltsin tog makten från Gorbatjov är så närgången och initierad att läsaren känner sig vara vid ringside. Örjan Berner hade som svensk ambassadör unika kontakter med många ledande politiker.

Miniporträtten av både regioner och flera ledande aktörer liksom ett fylligt personregister plus den kortfattade kronologin för åren 1985 till maj i år gör att läsare som följer höstens dramatik i Ryssland har glädje av boken också som uppslagsverk.

Henric Borgström, ekonomijournalist
Nordenkorrespondent för Forum