Omvänd skattskyldighet ökar momsintäkterna

Den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen ser ut att fungera relativt väl, visar Skatteförvaltningens färska utredning.

Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi har granskat effekten av lagen om omvänd mervärdesskattskyldighet i byggbranschen. Den omvända momsskyldigheten har varit i kraft ett och ett halvt år inom byggbranschen. Syftet är att förebygga att underentreprenadkedjor kringgår skatt, samt att förbättra konkurrenssituationen för hederliga företag. Det framgår av ett pressmeddelande från Skatteförvaltningen.

Enligt utredningen har den omvända momsskyldigheten ökat momsintäkterna inom branschen med närmare 75 miljoner euro under ett år. Beräkningen gjordes genom att analysera skattekontotransaktionerna och uppgifterna i de inlämnade periodskattedeklarationerna. Uppgifterna jämfördes före och efter skattereformen.

I utredningen behandlas också den omvända momsskyldighetens inverkan på deklarations- och betalningsbeteendet i företag som hör till entreprenadkedjan. Resultatet visar att huvudentreprenörens andel av momsen har ökat avsevärt medan den momsandel som underentreprenörer lägst i hierarkin betalat har minskat.

När lagreformen bereddes bedömdes också eventuella risker i den omvända momsskyldigheten. Hotbilden var att till exempel bulvanhuvudentreprenörer inte skulle deklarerar momsen. I utredningen har risker bedömts genom att använda uppgifter som man fått från skattegranskningar och Skatteförvaltningens statistiker. Enligt det material som låg som grund för utredningen ser riskerna överlag inte ut att ha förverkligats.

>> Läs mer om omvänd momsskyldighet här. (på finska)