Mästaren i felslagna prognoser föredöme för SBAB

De många riksbanksdirektörerna med Stefan Ingves i spetsen har under en följd av år visat hur vanskligt det är med prognoser. Ofta har det gått tvärs emot vad ”auktoriteterna” gissat om framtiden. Efter räntemötet 24 oktober skrev Riksbankens direktion att dess prognos ”indikerar liksom tidigare att räntan mest sannolikt höjs i december till noll procent”, från dagens minus 0,25 procent. Samtidigt betonade man att ”osäkerheten…. är dock påtaglig.” Statliga bolåneinstitutet SBAB höjde igår de långa räntorna med motiveringen att ”Riksbanken håller fast vid en höjning av reporäntan under 2019.” Därmed har SBAB:s upplåningskostnad ökat oc bolånemarginalerna minskat, hävdar SBAB. Men Riksbanken med sin dåliga historiska träffsäkerhet talar om ”mest sannolikt”. SBAB ombildades från statligt verktyg på kreditmarknaden till ett bolag som skulle konkurrera med de privata storbankerna med rimligt låga räntor. Så skedde också, efter ymnig annonsering och samarbete med lågprisbanker som Ikano (Kamprad) och ICA Banken fick SBAB många nya kunder. Nu tar SBAB taktpinnen till högre boräntor. Vi får se om Riksbanken den här gången möjligen är rätt ute inför kommande decembermöte enligt talesättet ”även en blind höna….”. Men att SBAB tar chansen redan nu och tjänar extra miljoner var inte avsikten med dess ombildning till bolag.

De många riksbanksdirektörerna med Stefan Ingves i spetsen har under en följd av år visat hur vanskligt det är med prognoser. Ofta har det gått tvärs emot vad ”auktoriteterna” gissat om framtiden. Efter räntemötet 24 oktober skrev Riksbankens direktion att dess prognos ”indikerar liksom tidigare att räntan mest sannolikt höjs i december till noll procent”, från dagens minus 0,25 procent. Samtidigt betonade man att ”osäkerheten…. är dock påtaglig.”

Statliga bolåneinstitutet SBAB höjde igår de långa räntorna med motiveringen att ”Riksbanken håller fast vid en höjning av reporäntan under 2019.” Därmed har SBAB:s upplåningskostnad ökat oc bolånemarginalerna minskat, hävdar SBAB.

Men Riksbanken med sin dåliga historiska träffsäkerhet talar om ”mest sannolikt”. SBAB ombildades från statligt verktyg på kreditmarknaden till ett bolag som skulle konkurrera med de privata storbankerna med rimligt låga räntor. Så skedde också, efter ymnig annonsering och samarbete med lågprisbanker som Ikano (Kamprad) och ICA Banken fick SBAB många nya kunder.

Nu tar SBAB taktpinnen till högre boräntor. Vi får se om Riksbanken den här gången möjligen är rätt ute inför kommande decembermöte enligt talesättet ”även en blind höna….”. Men att SBAB tar chansen redan nu och tjänar extra miljoner var inte avsikten med dess ombildning till bolag.