Ökad optimism kring Ryssland

De finländska företagens förväntningar på Ryssland har ökat en aning det senaste halvåret. Det visar Finsk-ryska handelskammarens färska barometer.

När det gäller den närmaste framtiden är de finländska företagens förväntningar på Ryssland klart högre nu än i höstas, när Finsk-ryska handelskammaren publicerade sin förra barometer. Det här gäller både företag som exporterar till Ryssland och företag som har affärsverksamhet i landet. Mest optimistiska är företag inom handeln.

Överlag räknar företagen dock med att tillväxten förblir på en ganska måttlig nivå, samt att köpkraften i grannlandet ökar bara en aning. Hos industriföretag med export till Ryssland ligger förväntningarna kvar på samma nivå som i höstas.

De gångna halvåret har överlag varit aningen bättre eller lika bra som halvåret innan, såväl för företag som exporterar till Ryssland som för dem som har affärsverksamhet i landet. Sämst var läget inom industrin.

Tull och byråkrati upplevs som de största problemen hos de företag som exporterar till, eller har affärsverksamhet i Ryssland. Rekrytering av personal är ett ökande problem, enligt Finsk-ryska handelskammaren.

Patrik Harald