Investera genom att klå skrämsel- och girighetsindexet

inex

Jag har investerat pengar i nästan 60 år och jag fortsätter att undra hur det ännu är möjligt att bankirer, fondförvaltare, finansrådgivare och talrika journalister alltjämt tror på världens största myt: att de vet eller kan förutspå vad som kommer att ske med priserna på aktier, räntor, fastigheter och tillgångar.

Nicholas Anderson är oberoende rådgivare och konsult inom finans,
infrastruktur och klimatförändring.

Björn Wahlroos, Jorma Ollila, Warren Buffet, Donald Trump, Christer Gardell, Larry Fink, jag själv och tusentals proffs har inte en susning om var priserna kommer att ligga i morgon, nästa sommar eller om tio år. De kan ju önska att de kunde förutspå det, för att det skulle göra dem ännu rikare. Emellertid – ifall de inte har insiderinformation om en explicit investeringssituation – vet de ungefär lika mycket som mannen på gatan, och det är nära noll, nada.

Många förlorar pengar. De flesta investerare gör pengar för att de investerar i företag som har som affärsidé att göra pengar.

En handfull klarar sig ypperligt, de flesta håller hakan över vattnet, medan många förlorar sina pengar, och några kommer att krascha. Man hör alltid om de få tursamma som förtjänar en massa pengar, för alla vill ju vara vinnare, eller älskar vinnare. Vinnare är extremt sällsynta jämfört med bulken på marknaden, och de flesta av dem som är involverade med vinnarna skapade faktiskt inte vinsten, de var bara anställda vid rätt tidpunkt i det rätta företaget!

Många andra rika personer har upplevt stora förluster och andra negativa utmaningar. Ett utmärkt exempel är Steve Jobs som förlorade jobbet 1985 då Apple fick bottenkänning. Han var en stor innovatör, som var ståndaktig och som lyckades i slutändan.

Jorma Ollila var storligen framgångsrik men förlorade senare också stort mot Steve Jobs.

Ifall vi ska tro på några av historieböckerna, var det Björn Wahlroos & Co som försökte sälja den tidiga förlustmakaren Nokia till Ericsson. Wahlroos hade tur, då den obegåvade regeringen sålde bort Postbanken till ett löjligt lågt pris åt honom och hans polare. Han startade sin regentperiod på Nordea för 20 år sedan då aktiens pris var 4,5 euro; nu är den 5 euro. Det var en lysande investering för den största investmentbankiren i Norden – naturligtvis ifall du inte hade lyckats köpa aktierna till bottenpriset 3 euro och sälja dem till toppriset 11 euro – vilket inträffade två gånger under nämnda 20-årsperiod, en bragd jag är säker på att ingen någonsin matchat.

Folk som Warren Buffet, Christer Gardell, Larry Fink och Björn Wahlroos har alla blivit rika för att de leder företag som förvaltar andra människors pengar. De har lyckats, genom att övertala massor av vanligt folk och institutionella placerare att investera hos dem mot en årlig avgift som utgör en viss procent av den investerade penningsumman. De håvar in sin avgift, även om värdet på investeringen sjunker, och denna avgift matar deras enorma löner och bonusar. Det är en fin investering som bara en handfull har möjlighet att skörda …

Tänk långsiktigt. För oss andra är investeringar inte ett spel, utan ett sätt att säkra sin framtid. Att investera är normalt ganska tryggt, så länge man sprider placeringarna över tid och på olika aktier och andra tillgångar – över flera år.

Man kan, och borde, investera med tillämpande av följande viktiga regler – det är ett livslångt projekt, och bör tas seriöst.

  1. Ha alltid en tre månaders reserv av kontanter på ditt bankkonto eller under madrassen.

  2. Du borde äga din bostad, att hyra är gott och väl för dem som måste flytta ofta, eller inte har råd  att köpa egen bostad.

  3. Du borde investera i utbildning och professionellt kunnande, i språkkunskaper, i teknologiska färdigheter (STEM), och i kultur. Investera i din familj, vänner och nätverk.

  4. Lyssna inte på mäklarna. Du borde köpa aktier och obligationer – men köp inte obligationer nu, för de är inte en bra investering i dagsläget. Räntesatsen är för låg på obligationer med låg kreditrisk. Högavkastande obligationer är alltför riskabla idag – många sådana emittenter kommer att göra konkurs.

  5. Köp ett urval på tio eller femton olika börsbolagsaktier i ungefär lika stora andelar över tid. Stirra dig inte blind på namnen. Några kommer det att gå bra för, andra mindre bra.

  6. Ignorera rekommendationer, och slå dövörat till för köpförslag från mäklare. Köp från Nordnet eller andra lågkostnadsmäklare. Använd inte banker, för de är väldigt dyra. Ombalansera vart femte eller tionde år.

  7. Ha några ETF-fonder i buketten, men bara lågkostnads-ETF – ignorera storbanksfonder, för de kostar dig mellan 1 och 3 procent per år – och det är mycket pengar.

  8. Slösa inte tid på att läsa Kauppalehti eller Talouselämä – de gör pengar på att tjäna bankerna och mäklarna, och på att sälja dig sina (bankers och mäklares) åsikter, som inte är värda mycket för dig – men ger dem fin profit!