Nyckfullhet är framtidens melodi

Artificiell intelligens och robotar kommer att ta över världen och våra liv. Vem kan tävla mot en AI-utrustad jurist (och vem kan ens tävla med en vanlig jurist?). AI-juristen har alla världens paragrafer, utfall och domar lagrade i sin datahjärna och kan se samband vi aldrig kunnat tänka på. Och vilken medicinsk expert kan konkurrera med en AI-förstärkt robotdoktor, i ledigt tal robodoc?

Lena Barner-Rasmussen är ekonom som trots att hon numera jobbar med innehållsmarknads­föring ännu har journalistik i blodet.

Som förälder blir man ju lätt panikslagen: vilka slags hyggliga karriärer finns det kvar, vars stege man kunde försöka putta upp barnen på?

Pedagogerna uppmanar föräldrar att satsa på att få ungarnas kreativitet att blomma. Att tänka utanför den berömda lådan, det kan vi allt bättre än robocopywriters.  Det må så vara, men redan nu finns det AI-baserad mjukvara som kan förutspå den bästa dramaturgiska kurvan för maximalt engagemang på social media.

”If you can’t beat them, confuse them”. Men det finns en tröst. Undertecknad har kommit fram till att det enda sättet att hävda sig mot superrobotarna är att bli bra på det de inte kan. Och vad kan människan som inte roboten klarar av?

AI förlitar sig på historiska data för att ge framtida prediktioner, det bästa tänkbara utfallet. En evig derivata som alltid hittar maxpunkten. I det racet kommer roboten alltid att övervinna dig. Därför ska du bete dig inkonsekvent för att kasta in nya mönster. För tillfället går det här fenomenet under modeordet disruption. Men framtidens ord är nyckfullhet, fickleness. Det som ansetts vara mer en last än en tillgång kan plötsligt ge dig makt. Det är lätt att definiera maxpunkten, men allt mellan min och max är en odefinierbar grå massa där det är svårt att sätta fingret på någonting alls. Just där ska du vara, eftersom det är mödosamt att förutspå inkonsekvens. Bästa sättet att undvika en torpedattack är att snabbt byta kurs.

För att vara framgångsrik ska man alltså vara ohyggligt inkonsekvent och omöjlig att förutspå.

Ungefär som i det pågående spelet kring vårdreformen, sote. Ingen min, ingen max, bara en stor odefinierbar massa där de olika parterna beter sig inkonsekvent och nyckfullt.