Nyckelmening från f d politiker

Tre tidigare ledande politiker, Mona Sahlin (s), Lars Leijonborg (fp) och Mats Odell (kd) tillsammans med tre styrelseproffs i näringslivet ”utmanar det politiska ledarskapet” under rubriken ”Sverige behöver samförstånd” på DI:s debattsida 13okt. De vill ha samförstånd om sunda statsfinanser, flyktingströmmen, energin och bostadsbyggandet.

Efter att ha hört tvärsäkra partiledare i söndagens debatt på SvT där de flera gånger anklagade varandra för käbbel, liksom ovanstående debattörer gjort genom årtionden, hittade jag en nyckelmening i debattartikeln:

”det är inte lätt att veta vad som är rätt eller fel”

…med debattörernas slutsats att om det politiska systemet är överens blir handlingsfriheten större. Men ”det politiska systemet tycks underskatta de utmaningar vi står inför. Bara en vidgad zon av samförstånd kan bryta dödläget !”

Realistiskt ? Troligen mer av drömmar – men intressant att de nu som f d politiker är ense om att ”det inte är lätt att veta vad som är rätt eller fel”, en inställning de sällan själva visade under sin politikertid.