Norge storägare i finska börsbolag

Norwegian Bank Notes &  Flag
Trots att norska staten äger aktier i 44 finländska börsbolag är Norge en doldis i bolagens egna ägarförteckningar. Utländska ägare gömmer sig i regel i förvaltarregistret.

Det utländska ägandet i finska börsbolag är värdemässigt cirka 40 procent. De flesta av de utländska ägarna är dolda i förvaltarregistret och därmed anonyma, förutom för en liten krets.

Norska staten, till exempel, har under åren placerat åtskilliga miljoner av sin oljeförmögenhet i finska börsbolag och är i dag den femte största ägaren av aktier noterade på OMX Helsingfors. Totalt äger Norge aktier i 44 finländska börsbolag till ett värde av 2,1 miljarder euro. Ändå figurerar Norge inte i bolagens egna ägarlistor.

Gräver man däremot i till exempel rikssvenska SIS Ägarservices nystartade Finlandstjänst, blir bilden en helt annan. Där framgår bland annat att norska staten är största ägare i skogsbolaget UPM med totalt 7,6 procent av aktierna. Det norska UPM-innehavet är värt 357 miljoner euro. Själv uppger UPM att Ilmarinen är dess största ägare, följt av Varma och Mandatum.

Också i Stora Enso är Norge en betydande ägare med aktier värda 300 miljoner euro. Det placerar norrmännen på en tredje plats, efter finska staten och Wallenberg­ägda Foundation Asset Management. Inte heller i Stora Ensos egna listor syns norska staten som ägare.

>> Läs hela artikeln i papperstidningen eller köp ett lösnummer i digital form i Papertons tidningskiosk på webben.

Till pekplatta kan du ladda ner Papertons app i App Store (Ipad) eller Google Play (Android).

Patrik Harald, text // följ på Twitter: twitter.com/Patrik_Harald