Noggrann arbetsfördelning på finansdepartementet

Utdrag ur min intervju med finansmarknadsminister Peter Norman i magasinet Passion for Business, juni 2014:

På Alfred Berg var Norman chef över Anders Borg. Nu är Borg departementschef på finansen där också Peter Normans finansmarknadsfrågor finns. Men det innebär inte att Anders Borg blivit chef över sin egen tidigare chef, vilket många tror.

”’Alla ministrar är jämställda , har samma rang under statsministern.”, säger Peter Norman.

F: Men Anders Borg är ju departementschef på finansen ?

S: Ja, där ingår att han också är chef för städningen, det där är en känslig fråga. Han har också personalfrågor, intendenturen kan man kalla det, säger Norman med ett återhållsamt småleende.

Från sitt ljusa rymliga nya tjänsterum nära Tegelbacken har Peter Norman en storslagen utsikt över Stockholms Stadshus, baksidan av Konstakademien och statsministerns Rosenbad. Norman skyndar sig vid besöket att stänga bakdörren till en sängplats. Men eftersom bädden är belamrad med handlingar verkar det åtminstone för dagen inte bli tillfälle till en slummer på jobbet.

F: Varför valde du att arbeta just i finansvärlden efter universitetet ?

S: Jag var intresserad av matematik, näringsliv och samhälle, jag fick därför ett rikt liv i finansbranschen under de 27 år jag arbetade i den.

forts:

About these ads

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>