Nödvändig trafikstrategi – men ack så trångsynt

Foto: Adobe Stock

Nej, en Tesla gör dig inte till en klimathjälte.

EU:s klimatpaket som presenterades under sommaren är en skymf mot biogasen. Elektrifiering presenteras som det enda saliggörande alternativet då biltrafiken ska bli mindre förorenande. Om förslaget går igenom, kommer gasbilar inte att räknas som miljövänliga bilar och därmed fasas ut. Flera stora biltillverkare har också meddelat att de storsatsar på elbilar. Tåget verkar alltså ha gått för alternativa drivmedel såsom förnybar diesel och biogas – problemet är att det kan bli klimatet som får stå för notan.

Det skulle vara bättre, speciellt i en övergångsfas, att ha flera teknologier för att minska utsläppen från trafiken. Det finns ingen rim och reson i EU:s beräkningar. I verkligheten är biogas ett kolneutralt alternativt. Samma mängd koldioxid som annars också skulle frigöras från bioavfallet släpps ut under körning. Det är en del av cirkulärekonomin. Bioavfall produceras oavsett, därför är det bättre att ta vara på energin, till exempel i bilar.

Elbilsbatterier har en stor negativ miljöpåverkan. Kobolt bryts i vissa fall under usla förhållanden och i känsliga områden. Elbilstillverkarna försöker minska halterna av kobolt i batterierna, men ändå ökar efterfrågan på detta grundämne eftersom klimatomställningen helt och hållet bygger på elektrifiering. Terraformeringen kommer att göra stor skada. Fram till dess att batteritillverkarna har hittat de minst skadliga tillverkningsprocesserna och löst återvinningen, behövs andra stödjande miljölbilsteknologier.

Problemet med både förnybar diesel och biogas är att det är upp till bilföraren att välja det miljövänliga alternativet. EU-kommissionen har placerat gasbilar i fossilbilsfacket, eftersom det också går att tanka den fossila naturgasen. Detsamma gäller dieselbilarna, som också har hamnat på utfasningslistan.

”Det är beklagligt att både bilindustrin och kommissionen har fastnat för elektifieringsalternativet”, sade kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) efter att rapporten publicerades i juli. Nu är det upp till politikerna att få EU att tänka om. Det faktum att alternativa lösningar har lämnats bort, visar däremot att kommissionen inte har klimatet som främsta intresse. Stora biltillverkare har investerat enorma summor i elbilar, och har via lobbning fått EU-kommissionen på sin sida. Visst vinner samhället på att batteriteknologin utvecklas, men i ett övergångsskede behövs fler och snabbare åtgärder. Det tar tiotals år innan alla nuvarande bilar byts ut. Om de gamla bilarna därefter skickas till något fattigare land, blir klimateffekterna försumbara. Om flertalet redan nu skulle göras om till gasbilar (och även tanka med biogas i stället för det billigare naturgasalternativet) så skulle det ge snabbare effekt.

Både el och biogas har sin plats. Den mängd biogas som produceras i Finland räcker inte till för att driva alla bilar. Det bör naturligtvis poängteras att privatbilismen ingalunda är den enda miljöboven. Bland annat byggande, jordbruk, tung trafik och uppvärmning står för sin beskärda del. Men det är inget privatpersoner med enkla medel kan påverka.

Den globala uppvärmningen hänger i högsta grad samman med vår samhällsekonomi som utgår ifrån en ständig tillväxt och ökad konsumtion. En kollektiv omställning av vanor och livskvalitet är den största utmaningen. Det är speciellt svårt att ändra vanor när det handlar om att tumma på lyx och nöje.

Den miljövänligaste bilen i alla kategorier är den som inte byggts eller köpts. Den enda verkligt hållbara lösningen är att minimera bilkörning, men det är ingen populär åsikt. Vi har byggt ett samhälle kring bilar och det är svårt att ändra på det i en handvändning. Nu gäller det att sluta lura sig själv. Man blir ingen klimathjälte av att ha en Tesla i garaget.

Sören Jonsson är chefredaktör för Forum.