Ministrar svävar på målet

Tisdag: Under stor uppmärksamhet har Sverige och Finland tecknat avtal om militärt samarbete: övervakning av Östersjön, övningar samt gemensamma fredsinsatser som EU eller Nato driver. Däremot ingen allians om att komma varandra till undsättning. Många små steg ska tas på väg till fördjupat samarbete, bland annat gemensamma inköp av vapen.

Jag frågade Finlands försvarsminister Carl Haglund (svenska folkpartiets ledare) om det allra största steget på den vägen – när Finland ska byta ut sitt amerikanska stridsflyg, blir det då svenskt eftersom den allra största besparingen kan ske där ?

Haglund svävade naturligtvis på målet, det går inte att säga så här långt i förväg. Finland har 55 stridsflygplan F18 Hornet, som togs i bruk för 20 år sedan. Inom tio år blir det aktuellt att köpa nytt.

Min poäng var att Finland köpte amerikanskt som en markering mot Ryssland, alltså snarare en politisk än ekonomisk affär. Eftersom både Sverige och Finland numera samövar med USA runt Östersjön borde Saab med nya Gripen kunna konkurrera på lika villkor om pris/prestanda.

Onsdag: Mjölkbönder i kris ville ha besked av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, (S), tidigare kommunalråd i Haparanda, om en rad möjliga statliga åtgärder för i första hand 800 gårdar i likviditetskris sedan mjölkpriset sjunkit med över 25 procent på ett år. Bucht är liksom sin företrädare Eskil Erlandsson (C) en frejdig, gladlynt politiker, som utstrålar mer folklighet än andra ministrar, uppenbarligen viktigt för de som har jordbruksfrågor.

Efter landsbygdsministerns långa beskrivning av mötet med LRF Mjölk frågade jag: Så allt du har att komma med konkret är tillsättandet av tre arbetsgrupper ? Jo, nog är det så. Men Jordbruksverket har uttalat att man kanske kan snabba på utbetalningarna av EU:s jordbruksstöd, svarade han.

Kanske, kanske och vi får se. Sådan är politikens vardag, regeringsledamöter är omgärdade av så många restriktioner att de har svårt att utlova det som ter sig rimligt i sakfrågor, att säga vad de tycker, att inte låsa sig i förväg i väntan på arbetsgrupper, förhandlingar, lagar, EU-direktiv, finansiering, mm. De förvandlas från färgstarka till