Ollilas grupp ska utreda vägavgifter

jorma ollila
Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla "rättvis och intelligent trafik". Ordförande är Nokias styrelseordförande Jorma Ollila.

Arbetsgruppen utreder bland annat hur Finland borde gå till väga för att på sikt ta i bruk ett system med vägavgifter. Utredningen gäller tekniska, trafikmässiga, ekonomiska och lagstiftningsmässiga frågor i anslutning till vägavgifter.

Under ledning av Jorma Ollila ska arbetsgruppen först dryfta principiella frågor, till exempel målet med vägavgifter, följderna av dem och möjligheterna att styra och effektivisera transportsystemet med hjälp av vägavgifter. En viktig fråga är hur man säkerställer integritetsskyddet.

“Vår främsta uppgift är att definiera målet för vägavgifter och våra ambitioner för dem. Är syftet att skapa smidigare trafik, att minska utsläppen, att finansiera trafikleder eller något annat? Trafiktjänster och prissättningen av dem är frågor som berör hela vårt samhälle och därför är utredningen en mycket intressant uppgift”, säger Jorma Ollila i ett pressmeddelande från Kommunikationsministeriet.

Trafikminister Merja Kyllönen är nöjd att Ollila axlar ordförandeskapet.

“En utredning av vägavgifter är inskriven i regeringsprogrammet och att undersöka en rättvis prissättning av trafiken är en av de högsta prioriteterna under min regeringsperiod. Ollilas uppdrag som ordförande är en stor utmaning och jag ser med intresse fram emot resultaten”, säger Kyllönen.

Medlemmarna i arbetsgruppen kommer från den högsta ledningen för kommunikationsministeriet, ämbetsverken inom dess förvaltningsområde och finansministeriet. I arbetsgruppen ingår dessutom företrädare för forskning och vetenskap.

Arbetsgruppens mandattid löper ut den 31 december 2013.