Kunderna som inte dög för banken

Man sitter vid fönster. Marmorpelare i bakgrunden.

Nordea har på bara några år skapat sig ett namn i uppstartsvärlden och blivit en viktig pusselbit då företagen söker finansiering. Av de ”finska pengarna” som investerades i uppstartsföretag 2019 kom hälften från Nordea, resten från affärsänglar och riskkapitaliser.

Traditionellt har uppstartsföretag fått bankerna att skruva sig lite obekvämt i stolen. De nya företagen saknar egentlig omsättning och säkerhet. Företagen rentav skriker kreditförlust, och därför har många banker valt att avstå från att bevilja lån till dem. Det är rätt exceptionellt att Nordeas lånestock till uppstartsföretag på bara några år har vuxit från 0 till över 350 miljoner euro.

Det börjar vara dags att tala om en finsk investeringsmodell. När ett uppstartsföretag i dag behöver finansiering finns det många vägar att gå. Vanligtvis söker man en riskkapitalist eller affärsängel eller går via gräsrotsfinansiering. Det unika i Finland är att investerarnas pengar lätt fördubblas eller till och med tredubblas.

Om uppstartsföretaget hittar en investerare är det mycket troligt att företaget också får beloppet fördubblat med statliga pengar via Business Finland. Dessutom erbjuder storbanken Nordea lån till investerare som de litar på. Det här är pengar som inte minskar på ägandeandelen i bolaget.

Uppstartmarkanade exploderade. Vesa Riihimäki, avdelningschef för Nordea Startup & Growth, berättar hur de tänker kring risk och hur de har utvecklat en spetskompetens som är i världsklass. Den enda andra banken som aktivt söker upp och beviljar lån till uppstartsföretag är Silicon Valley Bank i startupmekkat.

”Man kan se en brytningspunkt någonstans mellan 2013 och 2014 då uppstartsmarknaden rent ut sagt exploderade. Före 2014 fanns knappt några stora onoterade bolag. Sedan kom den stora vågen.”

Sören Jonsson text

Läs hela artikeln i papperstidningen.