Industrin mer pessimistisk

wärtsilä industri
Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i mars. Industrin och servicebranschen ser däremot mörkare på framtiden.

Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 8,0, medan den i februari var 8,3 och i januari 3,4. Det uppger Statistikcentralen.

I mars var konsumenternas förtroende för ekonomin fortfarande svagare än långtidsmedelvärdet, vilket är 12,9. I mars i fjol hade förtroendeindikatorn värdet 17,7.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer.

Samtidigt rapporterar Finlands näringsliv EK en dystrare framtidssyn inom den finländska industrin. Där sjönk förtroendeindikatorn från -2 till -4 i takt med att lagren vuxit, och branschen oroar sig över vikande efterfrågan. Också inom servicebranschen har indikatorn sjunkit.

Däremot stärktes förtroendet inom byggbranschen. Man räknar med att antalet anställda förblir oförändrat de närmaste månaderna. Också handeln ser aningen ljusare på läget. Där steg indikatorn med en punkt.