Utan drevet hade allt varit som vanligt

Den så snöpligt avgångne portalfiguren i Handelsbankssfären, den erkänt skicklige industrimannen Sverker Martin-Löf, ger medierna skulden för att med drev förorsakat SCA-skandalen:

”Det verkar ju finnas sådana otroliga resurser bakom, och kraft och förmåga att ljuga, vinkla information, anklaga och förtala.” Han har också talat om att vara utsatt för hemlig avlyssning.

Martin-Löf är en hängiven jägare, vilket framgått av Svenska Dagbladets granskning. Ordet massmediedrev
är just hämtat från jakt, uppslagsverket Wiktionary formulerar betydelsen av ordet drev så här:

”Jaktmetod där en större grupp deltagare med hjälp av höga ljud och skrämselteknik föser bytet mot en beväpnad grupp jägare. Djuren flyr när drevet går.”

I fallet med SCA:s jetflygplan och jaktslott visade det sig att jägarna och deras drev hade torrt på fötterna. Annars hade ju Martin-Löf stannat på sina många poster.