Jämför inte med övriga Norden tycker genraldirektören

jamfor-inte-norden

”Danskarna öppnar och stänger gränser på förmiddagen och eftermiddagen. Det är ingen som helst vetenskap i det. De har ju bara hittat på något.”

Detta uttalande i SvD 8 maj av folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson verkar vara den store förlorarens försök till att blanda bort korten när han samtidigt hävdar att vi inte ska jämföra oss med de nordiska länderna.

Siffrorna över döda i covid-19 har ytterligare försämrat Sveriges katastrofala siffror de senaste tre veckorna.

Vart har Johan Carlsons och Anders Tegnells myckna snack i våras om flockimmunitet tagit vägen som skulle göra att smittspridning och dödlighet snabbt avstannar ? Vilken vetenskap stöder de sig på ? Eller har de också bara ”hittat på” ?

Döda i coronavirus per miljon invånare
19 juni 9 juli

Sverige. 515. 543
Tyskland. 107. 109
Danmark 104. 105
Finland. 59. 59
Estland. 52. 52
Norge. 46. 46
Polen. 37. 41
Litauen. 29. 29
Lettland. 18. 16

FN:s uppdaterade statistik Worldsometers.com

Sverige har drabbats femte värst av alla länder per miljon invånare, borträknat stater med mindre än miljonen invånare. Värst är Belgien 844, Storbritannien 656, Spanien 607, Italien 577.

(Lettland har möjligen blivit reviderat).

Sverige har knappt det dubbla antalet invånare 10,1 mot Danmarks 5,8 miljoner. Men vi har 9 så många gånger döda i viruset. En gissning är att Danmark i stort sett har lika många tillresande från andra länder.

Statistiken från Östersjöländer gör det begripligt varför så många länder infört restriktioner mot Sverige, 5 500 rapporterade döda, 35 igår onsdag, 18 idag torsdag.