Minnesmästare på Forums seminarium 25 april

Mattias Ribbing
Den svenska minnesmästaren Mattias Ribbing uppträder på Forums seminarium i Helsingfors den 25 april.

Minneskapacitet är någonting man kan öva upp och Mattias Ribbing ger en mängd praktiska tips om hur vi kan lär oss komma ihåg allt från inköpslistor till stora mängder detaljerad information. Ett bättre minne är till stor nytta i vardagen, på jobbet och i studierna.

Detta är Ribbings första föreläsning i Helsingfors. I programmet medverkar även Reidar Wasenius, som driver hjärncentret Briim i Esbo.

Seminariet äger rum torsdagen den 25 april klockan 17 på Vita Salen i Helsingfors (Alexandersgatan 16-18). Programmet pågår i cirka tre timmar.

Biljetterna kostar 45 euro (+1 euro för biljetthantering om biljetterna köps på Luckan i Helsingfors eller på www.biljett.fi. Om du köper biljett på något annat av Luckans center är tilläggskostnaden 1,50 euro). I biljettpriset ingår kaffeservering under pausen.

Antalet platser är begränsat och om du vill vara säker på att få en plats är det skäl boka en biljett i tid. Du kan köpa biljetten direkt här.

Om du har frågor gällande evenemanget kan du skicka ett meddelande till anmalningar(at)forum.fi

Mattias Ribbing

Mattias Ribbing

Så här beskriver Mattias Ribbing själv nyttan med att förstärka sitt minne:

“Vi använder vårt minne hela tiden i allt vi gör. Att snabbt kunna ta in stora mängder ny information är alltid en fördel. Att minnas namn och ansikten på affärskontakter och dessutom vad de sagt vid olika tillfällen, är ett exempel. Att kunna hålla presentationer utan papper framför sig gör ett väldigt stort intryck på folk. Dessutom ger minnesträningen bättre koncentrationsförmåga och man håller sig snabb och klar i tanken.”

På vad baserar sig din metod för att förbättra minnet?
”Med fina ord kan man säga att det är en tvärvetenskaplig metod som uppstått i mötet mellan den senaste hjärnforskningen, modern pedagogik och traditionell minneskonst. Det kanske låter komplicerat men i praktiken är det väldigt enkelt när man vet hur man ska träna. Det fungerar för alla, inklusive skolungdomar och äldre.”

Människan har en förmåga att komma ihåg bilder. På vilket sätt kan denna förmåga utnyttjas effektivare?

”Konsten att tänka i bilder – visualisera – har länge varit ett ganska luddigt begrepp. I stället behöver man lära sig exakt hur det går till, steg för steg, för att kunna se allt tydligare bilder. Minnesförmågan förbättras när man vänjer hjärnan vid att skapa den sortens bilder som hjärnforskningen visar att vi kommer ihåg bäst, vilket är bilder med tydliga konturer.”

Är det möjligt att memorera till exempel böcker och rapporter på detaljnivå?

”Absolut! Däremot lär man aldrig in texter ordagrant. Det skulle ta alldeles för lång tid och det behöver vi sällan. I stället lär vi oss en metod att direkt välja ut och memorera andemening och viktiga detaljer. Genom bilder kan hjärnan lagra dessa snabbt i en stor mängd. Utifrån de mentala bilderna kan vi sedan återberätta hela innehållet med våra egna ord, utan att missa något viktigt. På så sätt går vi rakt på förståelsen och gör den till vår egen med våra egna formuleringar.”

Vilken nytta har man av minnesträning i arbetslivet?

”Vi använder vårt minne hela tiden i allt vi gör. Att snabbt kunna ta in stora mängder ny information är alltid en fördel. Att minnas namn och ansikten på affärskontakter och dessutom vad de sagt vid olika tillfällen, är ett exempel. Att kunna hålla presentationer utan papper framför sig gör ett väldigt stort intryck på folk. Dessutom ger minnesträningen bättre koncentrationsförmåga och man håller sig snabb och klar i tanken.”

Vilka övriga teman tar du upp i dina uppträdanden förutom minnesträning?

”Jag visar också att minnet inte bara har med inlärning att göra. Minnet styr hela vår tankeförmåga och är grunden för vår personlighet. Minneskopplingar i hjärnan utgör också grunden för vår interaktion med andra människor och vad vi tycker och känner för dem.”

Är det något speciellt tema som du tänker lyfta fram under din föreläsning i Helsingfors i april?

”Jag tänker fokusera på praktiska resultat, hur man snabbt kan få minnesträningen att göra en verklig skillnad i vardagen och karriären.”

 

Tänk i bilder

Enligt Ribbing är specifika minnestekniker inte det centrala. Det viktiga är den upptränade minnesförmågan, hur man använder den och hur man får den.

“Att känna till en teknik leder ingenstans. Vi har känt till klassiska minnestekniker i två tusen år, och ändå har de (nästan) ingen som helst påverkan i dagens skola eller näringsliv. Man behöver närma sig detta från ett annat håll om man (både på bred front och för sig själv) vill få ut konkreta resultat i vardagen.”

“Angående lärstilar så missar de i regel en viktig distinktion – bara för att man TAR IN kunskapen genom ett sinne, betyder det inte nödvändigtvis att man LAGRAR kunskapen i minnet med samma sinne. De olika sinnena har olika egenskaper rent objektivt som man behöver ta i beaktande.””Man kan likna lärstilarna med hur det tidigare såg ut inom höjdhopp. Olika personer använde olika stilar, vissa dök över ribban, andra gillade bättre att saxa med benen. Efter ett tag kom man på att ALLA faktiskt kunde hoppa som högst om de lärde sig hoppa med ryggen först. Om man vill kunna ta in riktigt stora mängder information snabbt (som jag och alla andra som tävlar i minne bekräftar, utan undantag), måste man använda sig av visualiserade bilder. Det är helt omöjligt på något annat sätt pga hur vår hjärna fungerar.”

“De positiva är att alla lära sig detta, även om man inte är van eller lagd för att tänka i bilder. Det som behövs är enkla och konkreta övningar där man bygger upp visualiseringsförmågan steg för steg. Jag har under mina tre och ett halvt år som heltidsutbildare inom minnesträning aldrig stött på någon som inte kunnat lära sig. Sen är det givetvis så att det kan gå fortare att lära sig för personer som redan är vana sedan tidigare att tänka i bilder, men med rätt träning fungerar det som sagt för alla.”

“Även om vi har olika personligheter, tycke och smak, så ser trots allt våra hjärnor ganska lika ut på det stora hela. Allt det här kommer jag att förklara mer om på seminariet. Många exempel kommer att ges och det viktigaste av allt är att vi kommer att träna tillsammans, så kan alla utvärdera resultaten från utifrån att prova själva.”

“När det gäller olika åldrar så närmar man sig träningen på olika sätt (mer lek för barn och unga, mer strukturerat för vuxna) men kärnan – att tänka i bilder – är densamma.”

Läs mer på www.mattiasribbing.se