Isbrytaren Botnica säljs till Estland

Arctia Shipping säljer kombiisbrytaren Botnica till Estland. Arctia Shipping  och Tallinns hamn undertecknade köpekontraktet den 24 oktober 2012.

Fartygets köpesumma är 50 miljoner euro, enligt ett pressmeddelande från Arctia Shipping. Affären minskar Arctias skuldsättningsgrad betydligt.

Efter försäljningen av Botnica består Arctias flotta av en isbrytare med oljebekämpningskapacitet, två kombiisbrytare och fyra konventionella isbrytare. Botnica är för närvarande i Medelhavet, där det fungerat som depåfartyg för undervattensarbeten. Fartyget överlämnas till den nya ägaren efter att uppdraget slutförts i slutet av november.

Hela Arctias flotta med undantag av Botnica har långfristiga befraktningsavtal inom isbrytning, offshoreverksamhet och oljebekämpning. Botnica har inte befraktats för isbrytning i Finland och det har inte heller några andra långfristiga befraktningsavtal. Fartygets användningsgrad har varit relativt låg och den operativa driften har varit förlustbringande.

Botnica, som blev färdigt 1998, är den nyaste av Arctias isbrytare. Fartyget är 97 meter långt och 24 meter brett, och det har utfört isbrytningsuppdrag i Finska viken och på Bottenhavet. Dessutom har Botnica utfört offshoreuppdrag på Nordsjön, i Mexikanska golfen och Medelhavet.

Botnicas dieselgeneratorer har en effekt på 10 megawatt, vilket är ungefär en tredjedel mindre än effekten av generatorerna i Arctias två andra kombiisbrytare, Fennica och Nordica. Botnica är specialutrustad med en Moonpool och en 160 tons kran.