I Wallenbergarnas tjänst

Putin verkade trött och sliten, inte konstigt eftersom alla större beslut måste underställas honom. Turkiets premiärminister Erdogan verkar ha någon bokstavskombination, extremt misstänksam, tolkar allt efter sitt eget huvud.

Det var några iakttagelser från Erik Belfrage, kringresande rådgivare efter ett kvarts sekel som Peter Wallenbergs förtrogne och närmaste medarbetare. Detta när han framträdde inför Ekonomiforum i Malmö (tidigare National- och företagsekonomiska föreningen) i fredags.

Mest originell var Belfrages förmodan att nästa stora konflikt som kan komma att överskugga det mesta på 50, 100 års sikt, mellan Kina och USA i Stilla havet. (Det har redan börjat så smått mellan Kina och Japan).

Belfrage var fram till 1987 ambassadråd i Paris, närmsta man till Carl Lidbom, landets mest skandalomsusade ambassadör och dessförinnan snabbskrivare av nya lagar åt statsminister Olof Palme. Jag inledde utfrågningen med likheten mellan två av landet mest egensinniga ledande offentliga personer, Lidbom och Wallenberg ?

Belfrage menade att deras benägenhet att provocera omgivningen var påtaglig, det var en teknik för att se hur folk reagerade, det skapade många nya infallsvinklar. Dessutom gamänger.

Nästa ämne: Familjen Wallenbergs var stora patrioter för Sverige, alltifrån A O Wallenberg, grundare av banken 1856 till hans son Marcus S:r (död 1943) och Marcus (Dodde död 1982).

Bokslutet för Peter (Pirre född 1926), är de många stora svenska industriföretag där ägarkontrollen försvunnit ur landet, bland andra ABB/Asea, Stora Enso och Astra Zeneca. Däremot Alfa Laval såldes till familjen Rausing. Bland större bolag har Gambro (numera halverat), finländska Wärtsilä och mobiloperatören 3 tillkommit.

Belfrage svarade att man måste ta hänsyn till näringslivsperspektivet, om affären är rätt eller ej.

Backade ni ibland från tänkta affärer för att det skulle bli stort bråk om dem ? Det händer.

Fördelen med att bjuda in folk från maktens inre cirklar när de blivit folkpensionärer är att vi får mer öppenhjärtiga och uppriktiga svar. Men Erik Belfrage kommer inte att skriva sina memoarer, inte ens om han lämnar dem till Riksarkivet med något halvsekels embargo.

Han har sett för mycket.

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>