Hur man investerar i startup utan angst

Foto: Adobe Stock.

Jag har tillbringat största delen av min yrkeskarriär i uppstartsaktiviteter i små och stora företag. Detta var möjligt genom att jag är född 1948, och sedan dess har många nya idéer tagit form de påföljande decennierna. Mitt första uppstartsföretag hamnade jag i 1965, då min skola var den första i Europa som fick en datamaskin. Jag hade turen att avlägga mina universitetsexamina i datormatematik och använda Fortran för att lösa matematiska och statistiska uppgifter. Från 1967 betalade jag mina universitetsstudier med välavlönat it-jobb i Helsingfors under sommarloven de följande fem åren.

Nicholas Anderson är oberoende rådgivare och konsult inom finans,
infrastruktur och klimatförändring.

Efter universitetet arbetade jag vid banker och började utveckla kunnande i nya globala finansaffärer med eurobond, syndikerade lån, investeringsfonder och ränteswap. De var alla nya innovationer som i förlängningen växte till enorma marknader långt utöver mina vildaste drömmar.

År 2013 pensionerades jag från banking och beslöt att arbeta med riktiga saker genom att investera i små nordiska företag och uppstartsbolag. Jag ville ge något tillbaka till Finland som hade gett mig så många karriärmöjligheter. Jag ville inte fortsätta inom banking, som jag ser som överansträngd av orubbliga ambitioner att växa genom konsolidering, och vingklippt av regleringar.

Att investera i uppstartsföretag var ett bra beslut, men också en svår och frustrerande upplevelse. Det tog ett par år för mig att förstå vad man bör göra och vad man bör undvika…

Se upp för giriga företag. Den viktigaste regeln är att undvika uppstartsföretag som drivs av personer som bara är ute efter att göra pengar. Girighet är en egenskap som inte är lätt att upptäcka, för den tar sig olika uttryck och kan döljas inför aningslösa investerare.

Se upp när grundarna säger att deras idéer är omvälvande och affärsmässigt sunda. Grundarna måste investera egen tid och pengar för att etablera en affärsrörelse – det finns inga snabba fix. Om de säger att de behöver finansiering för att börja utveckla sina idéer och system och locka kunder, är det som regel bättre att svara att du inte vill investera i det här skedet. I de flesta fall borde grundarna arbeta för att få de basala bitarna att fungera och testade utan extern finansiering.

När grundare till uppstartsföretag vill ha marknadslön för att utveckla företaget med hjälp av affärsänglars pengar, bör du tänka två gånger innan du investerar. De flesta företagsgrundare jobbar hårt i åratal för att få företaget flytande, och väntar sig inte mer än minimibetalning det första året – om ens någon. Få uppstartsföretag gör vinst det första året, men de borde generera hyfsad avkastning. Försäkra dig om att grundarna har vettiga och kommersiellt sunda planer och de rätta kompetenserna att utveckla företaget. Om de har det, representerar de bara en handfull av hundratals uppstartsföretag. De flesta företag misslyckas för att de inte har ett konkret kommersiellt mål eller de rätta kompetenserna att utveckla affärsverksamheten.

Grundläggande arbetet ska vara gjort. Se upp om grundarna vill anställa andra att göra jobb de själva borde göra. Det är ofta en varningssignal om nyligen grundade företag inleder med att anställa konsulter och jurister att utföra det grundläggande uppstartsarbetet. Unga företag behöver utomstående hjälp, men normalt aktualiseras detta i ett senare skede, då planerna har gjorts upp och produktidéerna testats.

Också ett bra företag kan misslyckas om grundarna är fel personer att utveckla och åstadkomma den nödvändiga tillväxten. Det är krävande att utveckla ett nytt företag. Den ansträngning det kräver att administrera försäljning, utveckla ett team, och skapa snabb tillväxt är krävande, särskilt för att investerarna snart förlorar tålamod att stötta månatliga förluster.

Här en checklista över de karakteristika som krävs. Bocka av den mot grundarnas namn – de måste vara en diversifierad grupp, inte en enmansshow:

  • Grundarna kan planera systematiskt. De har förmågan att bygga ett bra team och engagera en aktiv styrelse och rådgivare.
  • De måste ha tillräckliga finansiella muskler och massor av tammetusan för att få i gång saker.
  • De kan hantera motgångar och fortsätta som de planerat, även om de måste korrigera kursen.
  • De kan sälja och utveckla sin business på inhemska och utländska marknader. Det betyder att de måste ha språkkunskaper och kulturella färdigheter. Finland är för litet för de flesta uppstartsföretag, och att hitta utländska marknader kräver exceptionellt och unikt säljkunnande.

En bra koll är att lusläsa deras cv och Linkedin-konton – det är häpnadsväckande vad man kan hitta bara på några sekunder.

Mitt råd är att du lätt kan förlora dina surt förtjänta sparmedel genom dåliga investeringsbeslut eller helt enkelt dålig tur. Håll varje investeringsrunda modest relativt till dina egna sparmedel, och var redo att investera mera om det är befogat. Nätverka med kolleger och håll regelbunden kontakt med grundarna. Gör egna anteckningar vid möten, och ställ frågor. Det handlar om dina pengar, och riskerna för misslyckanden är större än möjligheten att göra pengar, ifall du inte följer de grundläggande reglerna.