Hårda angrepp när Martin-Löf försvarar sig

Sverker Martin-Löf, tidigare främste makthavaren i Handelsbanken-Industrivärden-SCA-sfären, som avsattes efter skandalerna kring jaktslott och privatflyg går i en debattartikel i Dagens Industri till hårt angrepp mot två tidigare kollegor: Handelsbankens ordförande Pär Boman och Fredrik Lundberg, allt större ägare i den alltmer upplösta sfärens bolag.

Martin-Löf anser att när korsägandet mellan bolagen och olika stiftelser upplöses ”har ägaransvaret försvunnit…I praktiken är nu alla bolag satta i spel och stora förändringar står för dörren. Allt från uppdelningar till utförsäljningar. Risken för en omfattande utflaggning är uppenbar, mot bakgrund av kraften i det internationella kapitalet.”

Han hävdar vidare att SCA:s styrelse numera saknar industriell kompetens, att den planerade uppdelningen av SCA i en skogsindustri respektive hygienpappersdel ”innebär en katastrofal försvagning av bolaget, såväl strategiskt som finansiellt.”

Vidare skriver Martin-Löf att Industrivärdens ledning har som en av två huvudägare i Ericsson under krishanteringen uttalat sig otydligt om förtroendet för Ericssons vd och ordförande vilket bidragit till ”vilda spekulationer i medier och i Ericsson internt”.

Martin-Löf skriver att utförsäljningarna av kontrollposter i de inblandade företagen skedde med en rabatt på 5-8 procent när sådana maktpositioner normalt betalas med en premie (överkurs) på ca 10 procent. ”Förmånen för Lundberg blev därmed cirka 15 procent, medan SCA:s och Handelsbankens aktieägare gick miste om samma procentsats.”, påståendet bör rimligen besvaras av de medverkande.

Sverker Martin-Löf uppmanar också Handelsbankens och SCA:s styrelser att lämna en tydlig redogörelse för bakgrunden och skälen.

Martin-Löf undviker helt att gå in på det som utlöste nedmonterandet av landets näst största företagssfär – avslöjandena om den fartblinda mångmiljonrullningen på jaktslott, privatflyg, mm.

Visst kan det tyckas rimligt att stora skogsföretag håller sig med jaktverksamhet. Påståenden om extrakostnader för hämtande av glömd plånbok har sent om länge dementerats av den avgående SCA-Ledningen,  uppgift står mot uppgift.

Däremot har beskrivningen av sparkade VD:s flygturer mellan VM-matcher i fotboll i Brasilien inte dementerats. Problemet med  detaljerade uppgifter om slöseri med bolagets medel, sanna eller ej,  uppgift står mot uppgift, sprider dåligt kostnadsmedvetande nedåt i företag.

SCA har huvudkontor intill järnvägsspåren på Stockholm C, varifrån snabbtåg går till Arlanda där ett flertal flyg till USA avgår. Att då åka limousine till Bromma för att istället ta bolagets eget flygplan över Atlanten till miljonkostnad visade att högsta ledningen inte hade eget kostnadsmedvetande. Sådant slöseri borde Martin-Löf också ha kommenterat.

Av en händelse kom samtidigt meddelande från SCA att man köper ut Handelsbanken och Industrivärden från delägandet i jaktslottet. I höstas såldes det privatflyg som användes också för jaktresor.