Linus Torvalds får Millenniumpriset i teknologi

Linus torvalds Aki-Pekka Sinikoski
Millenniumpriset i teknologi 2012 går till Linus Torvalds och professor Shinya Yamanaka. Priset delas ut av Teknikakademien i Finland.

Linus Torvalds belönas för sina insatser i utvecklingen av ny öppen källkod som resulterade i Linux kernel, det vill säga kärnan i operativsystemet Linux. I dag används Linux i miljontals datorer och smarttelefoner. Enligt Teknikakademien har Linus Torvalds insatser bidragit till utvecklingen av programvara med stor spridning, främjat nätverkssamarbete i allmänhet och gjort internet öppnare och mera tillgängligt.

”Programvaror är i dagens samhälle så viktiga att de bör utvecklas med öppna källkoder. Linux sanna betydelse ligger i att människor och företag fritt kan bygga sina egna program på den plattformen. Vi närmar oss äntligen en situation där information är bara information och där vi således inte längre behöver separata kanaler för alla dess olika former”, säger Linus Torvalds i en kommentar till utmärkelsen.

Shinya Yamanaka belönas för sina insatser som stamcellsforskare. Yamanak har skapat en metod med vilken mycket pluripotenta stamceller (iPS-stamceller) kan utvecklas utan ett embryo. I framtiden kan den nya tekniken kanske göra det möjligt att odla nya vävnader eller behandla svåra sjukdomar, till exempel cancer, diabetes eller Alzheimers sjukdom.

Teknologiprisen delas ut den 13 juni i Helsingfors. Då offentliggör Teknikakademien också vem som får årets huvudpris.