Har vi råd med välfärden ?

Denna fråga, hämtad från nya SNS-bokens titel, besvarade en av författarna, Pensionsmyndighetens nationalekonom Annika Sundén, med ett klart Ja på debatten i Göteborg igår. Hon fick i stort sett medhåll av inbjudna kommentatorer, Swedbanks makroekonom Anna Breman, forskningschefen Göran Hjelm, Konjunkturinstitutet, och Robert Bergqvist, chefsekonom på banken SEB.

Det gäller bara att hitta en bra avvägning mellan skattefinansiering, egenavgifter och försäkringssystem. Som debattledare efterlyste jag några räkneexempel på vad ”åldringsexplosionen” kommer att kräva och tänkbara fördelningar mellan olika sätt att betala kostnaden. Det låg dock utanför författarnas uppdrag.

Robert Bergqvist avslutade med en illustrativ bild av halvdussinet olika hot mot en sund återhämtning av världsekonomin.

Göran Hjelm utlovade att han 25 mars publicerar några tankar kring hur medborgarnas krav på allt bättre välfärd kan finansieras. Det är som upplagt för nytt bränsle inför politiska veckan i Almedalen i Visby första veckan i juli och den efterföljande valdebatten fram till söndagen 15 september.

SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) publicerade nyligen andra aspekter på ämnet i boken Välfärdstjänster i privat regi – framväxt och drivkrafter. Det är befriande med strömmen av SNS böcker och debatter, i stort sett fria från partipolitikens ofta förekommande överdrifter, förvrängningar och vantolkningar av fakta. Här prövas det fram.

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>