Handeln gör sig redo för sämre tider

Handel
Enbart under andra kvartalet i år försvann 8.000 arbetstillfällen inom detaljhandeln i Finland. Förbundet för finsk handel spår sämre tider i sin färska rapport.

Den låga räntenivån har hittills i år gett handeln draghjälp. Trots att konsumenternas förtroende för den egna ekonomin sjunkit till samma nivå som vid årsskiftet 2008–2009, spår Förbundet för finsk handel en tillväxt på 1 procent för helåret 2012.

Nästa år börjar dock effekterna av skuldkrisen och den svaga ekonomiska tillväxten synas på allvar, förutspår förbundet i sin senaste rapport.

Inom handeln började man därför redan i början av året anpassa sig till de förestående sämre tiderna genom att minska personalen. Enbart under andra kvartalet minskade antalet  arbetstillfällen i detaljhandeln med 8.000. Förbundet för finsk handel förutspår att sysselsättningen inom handeln krymper med 2 procent i år och för nästa år väntar man sig ingen ökning i sysselsättningen.

När det gäller bilhandeln väntar man sig att försäljningen minskar med 1 procent i år och ytterligare 1 procent nästa år.

Minskad efterfrågan inom handeln leder i sin tur till att investeringarna inom branschen krymper. Det gäller såväl investeringar i byggnader som i maskiner och anläggningar. Handlarna planerar också skjuta fordonsanskaffningar på framtiden, visar förbundets enkät.

“Nästa år blir mycket svårt inom hela handelsbranschen. Handelns betydelse som sysselsättare och investerare är så stor att svårigheter i branschen kommer att synas i hela ekonomin”, säger Jaana Kurjenoja, chefsekonom på Förbundet för finsk handel.

Patrik Harald

>> Läs mer här (på finska)