Han vill rensa upp bland konsultspråk

Mats Wolontis

Mats Wolontis (54), ekonomie magister från Hanken, är ny vd för Kulmia Group, ett företag inom management consulting. Han har bakgrund som vd på Hagelstam & Co, vd på startupen Powerkiss (trådlös laddningsteknik) samt 18 år på Nokia.

Vad gör Kulmia Group?

Jag har jobbat med en mängd startups och små­bolag som vd, styrelseordförande eller styrelse­medlem i sju år. Som affärsängel har jag sparrat cirka tio bolag och gjort några exits. Jag har också bott utomlands, jobbat med exporthandel och sett då bolag går omkull. Allt detta anknyter till konsultering.  Kulmia står på tre ben. Först strategisk konsultering och sparrning av ledningsgrupper, inklusive strategi­processer. Därtill utbildning och coachning inom försäljning, kundkontakt och förmanskap. Dessutom har vi ett dotterbolag som producerar undersökningar och analytik. Våra kunder är stora banker och teleoperatörer, detaljhandel och tillverkning samt bilbranschen. Omsättningen varierar från 10 miljoner euro till miljarder. Gemensamma utmaningar bland finländska bolag är bland annat försäljning, kundkontakt, ledarskap och människorelationer.

Underskattas sociala medier?

Hemsidor, nyhetsbrev och sociala medier utgör försäljningsmekanismer, inte bara verktyg för kommunikation och marknadsföring. Här borde finländska bolag skärpa sig, det ska gå att köpa allt via webben. Startupbolag måste använda sociala medier då de är förmånliga jämfört med tv, radio och print – men varför gör inte stora bolag detsamma? Det dröjer ibland kvar en old school-tanke som säger att marknads­föring är en sekundär stödfunktion, underordnad till exempel produktionen. Inom startupvärlden har flera förstått att man måste investera mycket mer, rentav tiotals procent av omsättningen i marknadsföring, men traditionalister kan tala om nivåer på 2–4 procent.

Borde vi leka mer utanför den egna sand­lådan?

Det är bra att träffa ’fel’ människor utanför din egen referensgrupp och affärsverksamhet. Det klassiska är att bli inrutad och stanna inom samma bransch, rentav inom samma bolag och funktion hela yrkeslivet. Jag tror själv mer på horisontella relationer, det ger värdefulla perspektiv och lärdomar. Då jag hoppade in i konstbranschen och hjälpte att bygga om Hagelstam & Co var min uppgift som vd för en expert­organisation att få helheten att fungera, inte att lägga mig i specifika konstrelaterade detaljer.

Vad kan storbolag lära sig av startups kreativa kaos?

Vi borde sänka ribban för att be om hjälp. Jag ser ett enormt värde i att erkänna att man inte kan eller vet allt. Finland har en kultur av ’ensam är stark’, att inte be om hjälp utan snarare grimasera och bita ihop. Angående möteskulturen inom finländska bolag kunde många beslut tas via moderna medel som Whatsapp, Skype och Slack. Det spelar också en stor roll om högsta ledningen vågar sätta sin personlighet i blöt och leda via personligt exempel och positiv galenskap, i stället för genom till exempel kostym och slips.

Typiska misstag inom strategiprocesser?

Att göra det hela för komplext. En bra strategi utgör en verksamhetsplan med konkreta steg. Det lönar sig inte att överanalysera omvärlden, teckna ner en detaljerad plan men inte satsa på utförandet och implementeringen. En kortsiktig, lätt strategiplan med sju slides, tre huvudmål och konkret rollfördelning och betoning på action är att föredra framom en massiv Power Point på 70 slides med abstrakta begrepp och en treårshorisont. Perspektiven ska vara korta, flexibla och snabbt anpassningsbara. Ett bra strategiarbete byggs även nerifrån och uppåt och involverar hela organisationen. Jag har varit med om enorma strategiprocesser som bara har utmynnat i en enda stor akademiskt exercis, bara en massa ord. Om ledningsgruppen inte lyckas sälja in strategin bland personalen så blir det också lätt platt fall.

Brukar konsulter för många -ismer och facktermer?

Jag vill bli av med all med all luddig konsult­jargong. Kulmia sitter med på ledningsgruppsmöten och ifrågasätter handgripligt – ifall kunderna så önskar. I stället för att skriva en 20 eller 50 sidors rapport jobbar vi praktiskt, tillsammans med och bredvid kunden. Jag vill att vi deltar i realvärlden med uppkavlade ärmar och talar vardagsspråk. Samtidigt kan också konsultering digitaliseras. Vi jobbar  på att utveckla digitala verktyg för utbildning, coachning och ledar­skap på distans.

Dina exit-lärdomar som affärsängel?

Exits är laddade med förvånansvärt mycket känslor, samt kan vara fysiskt och andligt tärande. En del entreprenörer kan backa ur vid själva ögonblicket då kontraktet ska undertecknas, i synnerhet i småbolag och familjeföretag som inte förmår avstå sin egen ’bebis’. Samtidigt är det äkta riskkapitalet i Finland ganska begränsat, somliga placerare analyserar sönder bolag och är för försiktiga. Ett visst mod kanske krävs, man kan gå med även med små summor. 

Torsten Fagerholm text