Göran Persson populär hos företagsfolk

Intervjuade Göran Persson inför uppemot ett halvtusen bergsingenjörer och stålindustrins folk på BHV, Bergshandteringens 150-årsjubileum i Örebro. Persson betonade att demografin borde vara den stora framtidsfrågan i Sverige och många andra industriländer, tillväxten sker där befolkningen växer. Därför är det nödvändigt att vi välkomnar många invandrare och tar hand om dem på ett mycket bättre sätt än idag  så att de snabbt kommer i arbete.

Mot bakgrund av att Degerfors järnverk i veckan meddelade att 22 tjänstemän kommer att sägas upp, att stålverken i Storfors och Långshyttan läggs ned och att de många gruvföretagen med smågruvor i Norrland jar stora ekonomiska ekonomiska problem frågade jag vad svensk politik kan göra åt det allvarliga läget för industrin ?

-Jag avråder bestämt från att staten går in och försöker lösa akuta problem, vi måste se till att vi har bättre konkurrenskraft än omvärlden, mer finansiering och kompetens, hantera lönesättningen bättre ?

Menar du lägre löner än nuvarande höjningar med ca 3 procent årligen eller ytterligare försvagning av kronkursen ?

– Nej, se till att produktiviteten förbättras, bra ramvillkor.

Lägre företagsskatter ?

-Nej, vi får mycket för skatterna, exempelvis barnomsorgen som gör att vi bättre kan använda arbetskraften. Bekymret med skatter ligger istället på kommunalskatten som i mindre kommuner kan uppgå till hela 35 kr medan kommuner med tillväxt runt storstäderna kan hålla 29 kr. Vi kan inte längre ha en landsbygd i strykklass.

Hur många har du själv som entrepenör anställt i ditt jord- och skogsbruk ?

– En fast anställd plus ganska många med F-skatt som arbetar timmar då och då. Vi måste utveckla jord- och skogsbruket här i landet, det är farligt att egendomar ofta bara får köpas av grannarna. Släpp in nytt kapital i branschen.

Mycket mer konkret han inte sägas under den korta tid som stod till buds. Som så ofta fick Göran Persson kraftiga applåder från det företagsvänliga auditoriet.