Forums chefredaktör Patrik Lindfors blir kommunikationschef på Centralhandelskammaren

Patrik Lindfors blir ny kommunikationschef på Centralhandelskammaren från och med den 1 augusti. Han fortsätter arbeta på Forum fram till mitten av juni. Rekryteringen av en ny chefredaktör för affärsmagasinet Forum inleds under maj månad.

Lindfors konstaterar att Forum är en tidning som är i bra trim och redo att ta sig an de utmaningar som förändringarna inom mediabranschen för med sig. Den tryckta tidningens upplaga är cirka 11000 och har i praktiken varit oförändrad i flera år.

“Forum har en stabil ekonomi och en bred krets av annonsörer. Det finns alltså synnerligen goda förutsättningar att utveckla tidningen vidare”, säger Lindfors.

En allt viktigare del av Forums verksamhet är den egna gruppen på LinkedIn. Gruppen heter Affärsnätverket Forum och har nu drygt 5000 medlemmar, vilket gör gruppen till den femte största på LinkedIn i Finland och den sjätte största gruppen med svenska som språk på hela LinkedIn.

Gruppen på LinkedIn är en del av den community som under de senaste åren har byggts upp kring Forum. Tillsammans bildar tidningen Forum, gruppen på LinkedIn och de seminarier som Forum ordnar en helhet där deltagarna kan kommunicera virtuellt via gruppen på LinkedIn och träffas på olika tillställningar.

Centralhandelskammaren fungerar som en takorganisation för sammanlagt 19 lokala handelskamrar, med uppgift att främja verksamhetsförutsättningarna och stärka konkurrenskraften för de finländska företagen. Inom Centralhandelskammaren arbetar sammanlagt 45 experter inom olika branscher. Verksamheten består av olika tjänster för handelskamrarnas medlemsföretag, bland annat rådgivning, utbildning, publikationer och olika typer av evenemang.

Dessutom driver Centralhandelskammaren intressebevakning för sina medlemsföretag och ansvarar för examina för revisorer samt yrkesprov för fastighetsmäklare, fastighetsvärderare  och varubesiktningsmän. Centralhandelskammaren delar även ut förtjänsttecken. Som vd för Centralhandelskammaren fungerar Risto E. J. Penttilä.