Efterlyses: risktagande

Roger Wessman är fristående konsult och bloggare som har följt ekonomin och finansmarknaderna i över 20 år, senast som chefsekonom på Nordea.

Centralbankernas drastiska åtgärder för att försöka stimulera ekonomin väcker farhågor. Leder inte låga räntor till precis ett sådant överdrivet risktagande som gjorde att vi råkade in i finanskrisen? Då räntorna är kring noll drivs ju spararna att placera sina pengar i aktier och andra riskplaceringar.

Av Roger Wessman

Jag delar inte dessa farhågor. Tvärtom är det just risktagning, i form av ökade aktieinvesteringar och ökat eget kapital bland företag, som vi behöver för att få ett stabilare finanssystem och främja en hållbar återhämtning i ekonomin.

Finanskrisens rötter finns tvärtom i tron att vi kan undvika risktagande genom att placera alla besparingar i riskfria depositioner och skuldebrev.

Roger Wessmans hela kolumn om varför han anser att det behövs mer risktagande i ekonomin finns i Forums pappers- eller iPad-version!