Fortfarande Årets Bråkigaste Kvinna

Liberalernas/Folkpartiets bråkstake nummer ett Birgitta Ohlsson har befäst den titel hon tog redan för tre år sedan ”Årets bråkigaste kvinna 2013”, vald i konkurrens med ett halvt hundrade andra kvinnor av tidskriften ”Passion for business”.

Ur motiveringen: ”Kontroversiell när hon under sin graviditet tackade ja till jobbet som EU-minister 2010. Då blev hon en förebild för alla kvinnor som vill kombinera jobb och barn och passade på att tysta kritiska röster gnom att mynta uttrycket ’jag är gift med en modern man och inte med en dinosaur.’ Hon ifrågasätter rådande maktstrukturer på EU-nivå och understryker vikten av att krossa glastak.”

I intervjun säger hon bland annat: ”Helt öppen om mina värsta strider kommer jag först vara den dag jag helt lämnar politiken. De kommer i memoarerna. Men min huvudregel är att ta de strider som verkligen betyder något för dig, dina ideal och den du är. Men undvik däremot att stånga din panna blodig och ta varenda fajt där du ändå aldrig kan vinna utan bara stärker dina motståndare.”

Eftersom det (tills vidare) inom Liberalerna råder någon slags borgfred utåt sett, är frågan om Birgitta Ohlsson anser att förra veckans bråk medförde att ”motståndaren” fick sin ställning stärkt.