Företagarbas förespråkar estnisk skattemodell

Mikko Simolinna
Ordföranden för Företagarna i Finland, Mikko Simolinna, föreslår att den estniska modellen för företagsbeskattning börjar tillämpas också i Finland.

I Estland betalar företagen inte skatt för de inkomster som blir kvar i företaget. Inkomsterna beskattas först när vinst delas ut till ägarna. Enligt Mikko Simolinna (bilden) skulle en sådan modell stödja små och medelstora företags investeringar och kapitaltillgång.

– När man inte betalar skatt på de inkomster som blir kvar i företaget, blir hela vinsten tillgänglig för investeringar och skapar i förlängningen sysselsättning. Eftersom Nokias betydelse som Finlands tillväxtmotor kraftigt har försvagats, behöver företagen nu ett brett utbud av olika incentiv. Därför borde den estniska skattemodellen tillämpas på alla företag, inte bara på dem som definieras som tillväxtföretag, säger Simolinna i ett pressmeddelande.

Koncernchef Kari Stadighs arbetsgrupp och näringsminister Jyri Häkämies har tidigare förespråkat att den estniska skattemodellen borde utredas också för Finlands del.

Enligt Mikko Simolinna vore det viktigt att skapa tillräckligt gynnsamma omständigheter för finländska tillväxtföretag att hålla kvar sin verksamhet i hemlandet.