Fiskars och Investor tar tag i Wärtsilä

Fiskarskoncernen och svenska Investor slår ihop sina innehav i Wärtsilä. Tillsammans ska de vidareutveckla ägarstrategin för bolaget.

Målet för Fiskars och Investors gemensamma bolag, som i dag innehar 19,4 procent av kapitalet och rösterna i Wärtsilä, är att vara “en engagerad ägare med långsiktig ägarhorisont och fokuserad på att vidareutveckla Wärtsiläs verksamhet och aktieägarvärde”, heter det i ett pressmeddelande.

Den legala fusionen av Fiskarskoncernen och Investors innehav i Wärtsilä sker så småningom, men båda parter agerar gemensamt från den 24 april. Investor är ett svenskt investeringsbolag grundat och kontrollerat av bank- och industrifamiljen Wallenberg.

”Fiskars och Investor har samma värderingar vad gäller industriellt ägaransvar och värdeskapande, och vi tror att ett ännu starkare engagerat ägande kommer gynna Wärtsilä. Fiskars vision är att vara en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv och vi har en tydlig ambition att växa. Den här transaktionen kommer stärka Fiskarskoncernens finansiella position och därmed underlätta vår förmåga att växa både organiskt och genom förvärv”, säger Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande för Fiskarskoncernen i ett pressmeddelande.

Beroende på marknadsläget kan parterna på lång sikt via det gemensamma ägarbolaget ytterligare stärka sitt ägande i Wärtsilä. Däremot har parterna ingen avsikt att lägga ett bud på Wärtsilä. Det gemensamma ägandet kommer enligt nuvarande strategi att ligga under 30 procent, enligt pressmeddelandet.

I samband med det nya ägararrangemanget säljer Fiskars via sitt dotterbolag Avlis 2,08 procent av Wärtsiläs aktier till Investor för 126,8 miljoner euro. Efter affären har Fiskars kvar 13 procent av aktierna i Wärtsilä. Investor har under de senaste tre kvartalen köpt upp sammanlagt 6,4 procent av aktierna i Wärtsilä.

”Vi har följt Wärtsilä på nära håll under en längre tid och vi har en stark tilltro till bolagets långsiktiga potential. Wärtsilä är marknadsledare inom sektorer med långsiktigt attraktiva tillväxtutsikter, har hög exponering mot tillväxtmarknader och en väletablerad serviceverksamhet. Genom vårt industriella nätverk och erfarenhet från industrisektorn, ser vi fram emot att vidareutveckla Wärtsilä som en kärninvestering i partnerskap med Fiskars”, säger Investors VD Börje Ekholm i en kommentar från bolaget.

Patrik Harald