Finska företag vill göra affärer i Brasilien

Finländska företag vill dra nytta av jättesatsningarna inom den brasilianska oljeindustrin. En rekordstor finländsk affärsdelegation är som bäst i Brasilien.

I delegationen på cirka 100 personer ingår bland andra statsminister Jyrki Katainen (Saml) och utrikeshandelsminister Alexander Stubb (Saml).

Det är främst oljefyndigheterna utanför den brasilianska kusten som tilldrar sig de finländska företagens intresse. Av nya oljefyndigheter som gjorts i världen de senaste tio åren har hälften varit i Brasilien och fram till 2015 investeras 270 miljarder dollar i främst offshore-utvinning utanför landets kust. Det här leder till att landets nationella oljebolaget Petrobras fördubblar sin produktion, vilket kommer att göra Brasilien till ett av världens främsta oljeproducerande länder.

“På ett par år har finländska företag lyckats skapa goda relationer till den brasilianska offshore- och sjöfartsindustrin. Planeringsföretag och produktleverantörer inom finländsk sjöfartsindustri har redan fått flera konkreta beställningar och fler väntas framöver”, säger Matti Rasimus, Finpros branschdirektör för tillverkningsindustrin i ett pressmeddelande.

Finpro är en organisation som jobbar för att befrämja finländska företags affärsmöjligheter i utlandet. Organisationen blev härom året uppmärksam på de möjligheter som Brasiliens offshore-oljeproduktion kunde erbjuda. Tack vare gemensamma program har tiotals finländska företag sedan sökt sig till Brasilien och flera har grundat dotterbolag i landet. Till exempel Deltamarin, GS-hydro, Almaco, Vaisala och Vacon har nyligen öppnat försäljningskontor i landet, medan Konecranes och Oilon öppnat nya produktionsutrymmen.

“Som fortsättning på det nu aktuella investeringsprogrammet väntar vi ett nytt, minst lika stort program, och efter det torde landet gå vidare genom att förstärka sin handelsflotta. Då är det utmärkt om Finland redan har positionerat sig som en av Brasiliens strategiska partners inom varvsindustrin, säger Samuli Seilonen, chef för Finpros exportcenter i Rio de Janeiro.

Vid den finländska handelsdelegationens besök läggs huvudsaklig tyngdpunkt vid havs- och offshore-teknologi, men också affärsverksamhet baserad på biomassa, ICT och gruvindustri står på agendan. Intresset för att utveckla biomassa som bränsle är en gemensam nämnare för Finland och Brasilien, och Finpro räknar med att bioenergiproduktion blir nästa stora öppning för finländska företag i Brasilien.

Patrik Harald