Finland halkar efter i internationell jämförelse

I jakten på utländska investeringar marknadsför sig Finland som en idealisk miljö för stora datacenter. Googles serverhall i Fredrikshamn är en framgång i sammanhanget. Men i en internationell rangordning ligger Finland inte alls i toppen på listan över lämpliga miljöer för datacenter.

I takt med att allt mer data lagras i stora datacenter runtom i världen, ökar också kraven på att datacentren ska fungera klanderfritt. För ett företag kan ett driftsstopp i ett datacenter innebära en stor ekonomisk förlust. Ett exempel är när orkanen Sandy för snart ett år sedan gjorde stora delar av den amerikanska östkusten utan el. I vissa fall slogs även datacentrens reservinfrastruktur ut –  med tråkiga följder för dem som var beroende av deras tjänster.

Att kunna erbjuda en trygg miljö för datacenter har därför blivit ett trumfkort i konkurrensen när länder försöker locka utländska investeringar. Så även för Finland, där organisationen Invest in Finland har som sin uttalade strategi att marknadsföra landet som en idealisk miljö för datacenter.

Största framgången i den strategin är Googles etablering utanför Fredrikshamn. Vårvintern 2009 blev det känt att den amerikanska it-jätten köper Stora Ensos gamla pappersbruk i Summa. Sedan dess har Google i två repriser meddelat att man utvidgar Summa-centret.

Ryska Yandex, som är världens fjärde största sökmotortjänst, är ett annat företag som valt att förlägga sitt datacenter till Finland. I Mäntsälä bygger Yandex som bäst en serverhall som kommer att sysselsätta cirka 50 personer. Både Googles och Yandex’ etableringar är resultat av målmedveten lobbning.

I årets upplaga av The Data Centre Risk Index placerar sig Finland dock på en blygsam nionde plats när rapporten rangordnar de länder i världen som lämpar sig bäst som placeringsort för datacenter. Nordiska grannar som Sverige och Island återfinns i rapporten på platserna 3 respektive 7. Också Norge ligger snäppet högre än Finland, på plats 8.

I rapporten identifieras de högsta sannolika riskerna som kan äventyra driften i ett datacenter. Faktorer som vägs i indexet är energikostnad per kWh, bandbredd för internationell internettrafik, affärsklimat, bolagsskatt, kostnaden för arbetskraft, politisk stabilitet, andelen förnybar energi, risken för naturkatastrofer, befolkningens utbildningsnivå, energiförsörjningens tillförlitlighet, BNP per capita, inflation och tillgången till vatten. Olika riskmoment har olika vikt i indexet.

För Finlands del konstateras att anspråkslösa investeringar i internationell bandbredd håller nere landets position i rankningen. Höga poäng får Finland för politisk stabilitet och små risker för naturkatastrofer. Beroendet av rysk el är däremot en faktor som drar ner Finlands placering.

Sverige är det land som tagit det största klivet framåt från ifjol, från plats 8 till plats 3. Höga poäng får Sverige bland annat för den stora andelen energi från förnybara källor (vattenkraft). Ett minus är däremot landets höga arbetskraftskostnader.

Sveriges största framgång hittills i jakten på datacenteretableringar är Facebooks serverhall i Luleå, den enda som bolaget byggt utanför USA (se Forum nr 4/2012). Första etappen i projektet invigdes i juni. Det var  pålitlig energiförsörjning från vattenkraft, samt tillgången till kall luft för serverkylningen som fick Facebook att fastna för Luleå.

Timo Antikainen på Invest in Finland är kritisk till Data Centre Risk Index-rapporten. Enligt Antikainen hänger rangordningen i stor utsträckning på med vilka glasögon man valt att betrakta läget och vilken tyngd man ger de olika riskfaktorerna i indexet.

”Samma dag som rapporten publicerades brändes bilar i Stockholm. Hur många gånger har det hänt i Finland?”, frågar sig Antikainen.

”Så vitt jag kan se är risken för terror­attacker mot amerikanska företag större i nästan alla europeiska länder än i Finland. Sådana här faktorer beaktas inte tillräckligt.”

Vad gäller till exempel Island, som också placerar sig bättre än Finland, påpekar Antikainen att ett vulkanutbrott under olyckliga omständigheter kan ödelägga en serverhall i ett enda slag.

”Finland däremot har väldens äldsta och mest stabila berggrund och inga jordbävningar eller vulkanisk aktivitet. Det är faktorer som inte heller fått tillräcklig tyngd i rapporten.

Vad gäller framtiden har Antikainen stora förhoppningar på den så kallade Östersjökabeln, det vill säga den direkta dataförbindelse som planeras mellan Finland och Tyskland. I dag sker all datatrafik mellan Finland och den europeiska kontinenten via Sverige och Danmark, och vid en driftsstörning på den linjen är det svårt att styra över trafiken till andra rutter. En Östersjökabel skulle därför förbättra verksamhetsförutsättningarna för datacenter belägna i Finland.

Samtidigt med Östersjökabeln planerar dessutom Ryssland en dataförbindelse som skulle förena Europa och Asien via Nordostpassagen. Denna arktiska kabel och Östersjökabeln kan eventuellt förenas via en förbindelse som löper genom Finland.

”Om de här projekten förverkligas inom de närmaste åren skulle Finlands position vara unik i hela Europa”, säger Antikainen.

Patrik Harald, text // Följ skribenten på Twitter